Nabídka předmětových soutěží pro školní rok 2023 / 2024

Soutěž Datum konání Školní kolo Krajské kolo
Dějepisná olympiáda ZŠ a SŠ 17.1.2024 Konání do: 30.11.2023
Matematika Z9, Z5 24.1.2024
Olympiáda v českém jazyce I. 30.1.2024 Konání do: 1.12.2023
Olympiáda v českém jazyce II. 1.2.2024 Konání do: 1.12.2023
Konverzační soutěž v jazyce německém ZŠ + NG 7.2.2024 Místo konání: Olomouc
Soutěž v anglickém jazyce ZŠ a NG 14.2.2024
Zeměpisná olympiáda 21.2.2024
Fyzikální olympiáda kat. E, F 20.3.2024
Matematický klokan 22.3.2024
Matematika Z6, Z7, Z8 3.4.2024