Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
DORIS Šumperk

 • Komenského 810/9, Šumperk 787 01
 • IČO 00 852 082
 • č.ú. 1252808/0300 ČSOB Šumperk
 • info@doris.cz
 • ID datové schránky: wyussxt
 • tel.: 583 214 214

Hlavní náplní SVČ a ZpDVPP Doris Šumperktanec

 • je pravidelná zájmová činnost, která je soustředěna ve více jak 150 zájmových útvarech - kroužcích. Např.  sportovních, výtvarných, hudebních, keramických, přírodovědných, řemeslných, technických atd.
 • Pořádáme akce pro aktivní a smysluplné využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Dále sportovní a výtvarné soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety a výukové programy.
 • Hlavním úkolem zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  (ZpDVPP) je vzdělávání pedagogických pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen a zabezpečení všech soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. ZpDVPP vydává každý měsíc elektronický Zpravodaj.
 • Připravujeme pro děti bohatou letní činnost – jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků, expedice a tábory pro veřejnost. Na našem Středisku ekologické výchovy Švagrov a turistických základnách Štědrákova Lhota a Hraběšice - Krásné se za letní sezónu vystřídá na 1 000 dětí ze Šumperka a okolí.
 • Úspěšně pracuje také Středisko ekologické výchovy Doris, které připravuje výukové ekologické programy pro mateřské a základní školy.
 • Světoznámý Šumperský dětský sbor se svými pěti odděleními Růžové děti, Barevné děti, Plameňáci, Motýli a Cansoneta pod vedením Tomáše Motýla a Heleny Stojaníkové reprezentují nejen město Šumperk, ale i Českou republiku.

Výroční zprávy