Registrace do kroužků jsou pro letošní rok již uzavřené.
V případě dotazů k registraci do kroužků kontaktujte
p. Jana Valchaře. Tel: 731 186 056, email: valchar@doris.cz

Nabídka kroužků pro školní rok 2022 / 2023

Pro přihlášení do kroužku si připravte
Nezletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, škola, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Povinné údaje zákonného zástupce: jméno, příjmení, rodné číslo (v případě účasti na schůzkách), telefonní kontakt, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), emailová adresa.
Zletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, emailová adresa, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Nepovinné údaje: telefonní kontakt.
Proč při přihlašování uvést kontaktní e-mail?
 • Usnadní nám vzájemnou komunikaci
 • Při on-line přihlašování Vám na něj automaticky zašleme již vyplněnou přihlášku.
 • V případě jakékoliv změny v kroužku Vás na ni e-mailem můžeme upozornit.
E-mail z hlediska GDPR nepatří k povinným údajům. Přesto Vás o něj při on-line přihlašování žádáme. Bez jeho uvedení on-line přihlášení není možné. Pokud svůj e-mail uvést nechcete, potom se do kroužku můžete přihlásit pouze prostřednictvím "papírové přihlášky", kterou najdete zde.
Zpracování osobních údajů - souhlas / nesouhlas:
 1. se zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách SVČ a ZpDVPP Doris na nástěnkách, časopise, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti organizace.
 2. se zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 3. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, dále na propagačních materiálech organizace (např. plakát, nabídkový leták, aj.), za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 4. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné, včetně sociálních sítí organizátora, obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.


Sportovní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
58 TĚLOCVIČNA PRO NEJMENŠÍ 1 09:30 11:30 Komín Tělocvična 1 4 19.9.2022 5.6.2023 Lenka Valentová 1600 -
Pohybově-sportovní kroužek pro nejmenší děti a jejich rodiče s cílem v dětech podpořit pozitivní vztah k pohybu. Budeme si společně hrát s různými sportovním pomůckami, zlepšovat své motorické dovednosti, koordinaci, překonávání překážek a bavit se při pohybu v tělocvičně. Rodiče i děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení a obuv.
61 VESELÁ TĚLOCVIČNA 15:00 16:00 Komín Tělocvična 5 7 19.9.2022 5.6.2023 Veronika Šubrtová 1000 -
Sportovní kroužek pro děti, které mají rády pohyb. Cílem je rozvinout základní pohybové dovednosti, které by měly zvládnout děti nejmladší věkové kategorie. Budeme hrát hry s míčem, trénovat hody a chytání, běhat, skákat, podlézat, přelézat. Kroužek pro menší děti, které mají rády pohyb. Rozvineme základní pohybové dovednosti vhodné pro nejmladší děti. Vyzkoušíme také různé sporty (florbal, basketbal, fotbal, gymnastiku). Malí sportovci budou potřebovat sálovou (ideálně neklouzavou) obuv a sportovní oblečení.
62 MÍČOVÉ HRY PRO DĚTI 16:15 17:15 Komín Tělocvična 8 10 19.9.2022 5.6.2023 Veronika Šubrtová 1000 -
Kroužek pro malé sportovce, kteří se chtějí zdokonalovat v míčových sportech. Budeme se věnovat jednotlivým sportům a učit se pravidla i techniku sportů. Radost z činnosti je mnohem důležitějším prvkem než samotné vítězství v jakékoliv hře. V hodině budeme provádět zábavná cvičení a hry na individuální činnost vedené formou soutěží, pohybových i týmových her rozvíjejících spolupráci.
117 HOROLEZ 15:00 16:00 Vila Doris Herna (stěna) 10 15 19.9.2022 5.6.2023 Jan Valchař 1200 -
Nejdříve se naučíme vázat základní uzly, používat lezecký materiál a poté základy lezeckých technik na nové umělé stěně ve Vile Doris.
155 HOROLEZ 2 16:00 17:00 Vila Doris Herna (stěna) 10 15 19.9.2022 5.6.2023 Jan Valchař 1200 -
Nejdříve se naučíme vázat základní uzly, používat lezecký materiál a poté základy lezeckých technik na nové umělé stěně ve Vile Doris.
115 CVIČENÍ S PAVLÍNOU 18:15 19:15 Komín Tělocvična 15 65 19.9.2022 5.6.2023 Pavlína Vondrušková 1600
(1050)
-
„Cvičení s Pavlínou“ je kurz, který se zaměří na posilovací cvičení pro ženy. Budeme cvičit několik variant okruhů posilování od nižšího stupně zátěže až po vysoký. Naučíme se základní informace o správném držení těla a zaměříme se na problémové partie. Pro naši činnost budeme potřebovat vhodnou obuv do tělocvičny, nejlépe funkční oblečení, láhev s vodou a ručník.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
27 AIKIDO - ÚTERÝ 16:15 17:45 Sever Sál 9 14 20.9.2022 6.6.2023 Tomáš Ficnar 1300 -
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz.
35 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - ÚTERÝ 15:30 17:00 Obchodní akademie Tělocvična OA 7 12 20.9.2022 6.6.2023 Pavel Hrdina 2650 -
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo „pinkat“. Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). V úterý 20. 9. je sraz v 15:15 hod. před hlavním vchodem OA.
70 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 1 (ZAČÁTEČNÍCI) 16:00 17:30 Komín Tělocvična 8 11 20.9.2022 6.6.2023 Soňa Vávrová 1750 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy. Kroužek je určen pro začátečníky.
71 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 2 (POKROČILÍ) 17:30 19:00 Komín Tělocvična 11 14 20.9.2022 6.6.2023 Soňa Vávrová 1750 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy. Kroužek je určen pro pokročilé.
126 ORIENTAČNÍ BĚH 16:00 19:00 Jiné Šumperk a okolí 6 18 20.9.2022 6.6.2023 Zdeněk ml. Janů 900 -
Pojď se proběhnout do lesa s mapou, pojď si zkusit orienťák! Kroužek pro děti i mládež, kde se účastníci naučí základy tohoto moderního sportu a budou rozvíjet své pohybové schopnosti. Nováčci začínají na jednoduchých tratích po cestách, učí se jednotlivé mapové symboly a techniky orientace. Dětem připravujeme různě obtížné tratě úměrně jejich věku a orientačním schopnostem. Od září do října a od dubna do června probíhají tréninky každé úterý od 16.00 hod. v lesích nebo parcích v Šumperku a okolí. V zimě jsou tréninky ve středu od 17.00 do 18.30 hod. v tělocvičně ZŠ Šumperk, 8. května 63, kde se zaměříme na obratnost, rychlost a mapovou přípravu, budeme cvičit a hrát týmové hry. Na kroužek není potřeba žádné speciální vybavení, vše zapůjčíme. Nutná je pouze obuv a oblečení vhodné na běh. Kroužek vedou kvalifikovaní trenéři z Klubu vytrvalostních sportů Šumperk. O místě tréninku s předstihem informujeme rodiče e-mailem.
129 MÍČOVKY 15:00 16:00 Komín Tělocvična 10 15 20.9.2022 6.6.2023 Martin Kuchtík 1200 -
Kroužek pro děti, které mají rády míčové sporty. Chceš si vyzkoušet netradiční sporty - DiscGolf, Spikeball nebo Kin-ball, …? Zahrajeme si i "klasické míčové sporty" - volejbal, florbal, basketbal, vybíjenou, ... Chceš sportovat s partou kámošů? Ano? Míčovky jsou pro tebe správná volba.
139 FUNKČNÍ TRÉNINK SŠ 15:00 16:00 Cvičírna Cvičírna 15 19 20.9.2022 8.6.2023 Luděk Žákovský 3600
(5000)
-
Všestranný rozvoj mladých sportovců. Naučíme se cvičit s vlastní vahou, zlepšíme koordinaci a obecnou sílu. Využijeme i lehké činky, hrazdu, švihadlo, nebo kardio stroje. Superhrdinové se z nás budou stávat v profesionálně vybavené Cvičírně, a to 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
141 LEZENÍ - KLAJMBING ZŠ 16:30 18:00 Vila Doris Herna (stěna) 10 15 20.9.2022 6.6.2023 Luděk Žákovský 1500 -
Kroužek (nejen) lezení na umělých stěnách. Naučíme se bezpečné technice jištění s různými jistícími pomůckami. Osvojíme si základní pohyb na lezecké stěně, naučíme se vázat uzly, nebo pracovat s ferratovým vybavením.
29 AIKIDO - DOSPĚLÍ 18:00 19:30 Sever Sál 15 99 20.9.2022 8.6.2023 Tomáš Ficnar 2100
(1300)
-
Kroužek pro dospělé a mládež, začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Tréninky budou probíhat v úterý od 18:00 a ve čtvrtek od 18:00 na Severu. Je možné navštívit zkušební trénink.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
34 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - STŘEDA 16:00 17:30 Obchodní akademie Tělocvična OA 7 12 21.9.2022 7.6.2023 Pavel Hrdina 2650 -
POZOR NOVĚ ZMĚNA ZAČÁTKU KROUŽKU. Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo "pinkat". Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). Ve středu 21. 9. je sraz v 15:50 hod. před hlavním vchodem OA.
40 ORIENTAČNÍ BĚH SE SEVERKOU 16:30 18:00 Jiné Šumperk a okolí 7 18 21.9.2022 7.6.2023 Zdenka Králová 850 -
Kroužek je určen pro zájemce, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Orientační běh potřebuje všestranné sportovce, proto rozvíjíme pohybové dovednosti, zvyšujeme fyzickou kondici, učíme orientaci v terénu a práci s buzolou a mapou. Kroužek vede kvalifikovaná trenérka orientačního běhu Zdenka Králová s podporou dalších trenérů, což umožňuje rozdělení dětí do skupin podle věku a úrovně dovedností. Od listopadu do března se scházíme v tělocvičně na „Zámečku“ (Bulharská ul.), kde hrajeme pohybové i jiné hry, cvičíme, trénujeme základy běžecké techniky a věnujeme se mapové přípravě. V jarních a podzimních měsících probíhají schůzky v šumperských parcích a příměstském lese, kde trenéři připravují různé druhy tréninků pro výuku a zdokonalení techniky orientačního běhu. Speciální vybavení do kroužku není třeba, buzoly zapůjčíme. Malí orientační běžci potřebují oblečení a obutí odpovídající pro pobyt v tělocvičně nebo v terénu. Těšíme se na všechny, kteří si chtějí vyzkoušet kouzlo a dobrodružství orientačního běhu. První schůzka 21. 9. 2022 je u Vily Doris. Místo schůzek v terénu je předem oznámeno rodičům.
69 SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI 15:00 16:00 Komín Tělocvična 7 10 21.9.2022 7.6.2023 Soňa Vávrová 1150 -
Sportovní kroužek pro děti, které mají rády pohyb. Děti se s námi naučí základním pohybovým dovednostem (běhat, skákat, házet, chytat, odpalovat). Zaměříme se na rozvoj flexibility, koordinace a rychlosti. Vyzkoušíme si společně tradiční i méně známé sporty.
144 PING PONG 1 16:00 17:00 Pinpongárna Pinpongárna 9 11 21.9.2022 14.6.2023 Lukáš Müller 1200 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
145 PING PONG 2 17:00 18:00 Pinpongárna Pinpongárna 12 15 21.9.2022 14.6.2023 Lukáš Müller 1200 -
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
154 AKROBATICKÉ ZÁKLADY / PARKOUR 3 (ZAČÁTEČNÍCI) 16:00 17:30 Komín Tělocvična 8 11 21.9.2022 7.6.2023 Soňa Vávrová 1750 -
Kroužek pro všechny děti se zájmem o jednodušší i náročnější akrobatické prvky na nafukovací žíněnce, skoky z malé trampolíny a přeskoky přes bedny. Kroužek povedeme společně se dvěma mladými parkouristy. Kroužek je určen pro začátečníky.
156 LEZENÍ NA STĚNĚ PRO DĚTI A RODIČE 2 16:00 17:30 Vila Doris Herna (stěna) 5 10 21.9.2022 7.6.2023 Luděk Žákovský 1500 -
Lezení na stěně pro rodiče s dětmi. Naučíme se, jak se správně chovat na stěně, jak používat lezecký materiál a poté se vydáme vyzkoušet, jak se lozí na nové umělé stěně ve Vile Doris.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
158 TĚLOCVIČNA PRO NEJMENŠÍ 2 09:30 11:30 Komín Tělocvična 1 4 22.9.2022 8.6.2023 Lenka Valentová 1600 -
Pohybově-sportovní kroužek pro nejmenší děti a jejich rodiče s cílem v dětech podpořit pozitivní vztah k pohybu. Budeme si společně hrát s různými sportovním pomůckami, zlepšovat své motorické dovednosti, koordinaci, překonávání překážek a bavit se při pohybu v tělocvičně. Rodiče i děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení a obuv.
18 CVIČENÍ S PRVKY JÓGY PRO DĚTI 14:30 16:00 Komín Tančírna 6 9 19.9.2022 11.6.2023 Dana Vláčelová 1100 -
V kroužku budeme prostřednictvím jógy rozvíjet fyzickou kondici dětí s respektem k tělesné dispozici jednotlivce. Ukážeme si, co je to jóga. Naučíme se jednoduché pozice, které vycházejí z pohybu a tvaru zvířat. Tyto pozice děti baví, protože jsou po zvířatech i pojmenovány. Pravidelným cvičení jógy děti získávají pružnější a zdravější tělo i mysl, lepší koordinaci a rovnováhu. Budou se umět lépe soustředit a zvládat stresové situace. Nutná vlastní podložka.
20 VOLEJBAL 17:45 19:15 Komín Tělocvična 13 99 22.9.2022 8.6.2023 Ivana Žůrková 1350
(2150)
-
Sportovní kroužek pro všechny, kteří chtějí zlepšit své volejbalové dovednosti. Kroužek je určen pro začátečníky i mírně pokročilé. Budeme pracovat na zlepšení techniky volejbalových úderů a pohybu na hřišti. Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
28 AIKIDO - ČTVRTEK 16:15 17:45 Sever Sál 9 14 22.9.2022 8.6.2023 Tomáš Ficnar 1300 -
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz
39 BADMINTON - ČTVRTEK - REKREAČNÍ 16:00 17:30 ZŠ Vrchlického Tělocvična 8 15 22.9.2022 8.6.2023 Jiří Kadláček 1850 -
Kroužek badmintonu pro začátečníky a mírně pokročilé. Budeme se učit zvládat základní údery, jednoduché herní situace a pravidla hry badminton. Následně budeme mezi sebou soutěžit ve dvouhře a čtyřhře. Pro naši činnost budeme potřebovat pálku na badminton, alespoň 3 míčky (čím bude kvalitnější vybavení, tím pro vás bude vše příjemnější a jednodušší), sportovní oděv a sálovou obuv do tělocvičny (umělý povrch). Začínáme ve čtvrtek 22. 9. 2022, sraz v 15:50 hod. před ZŠ Šumperk, Vrchlického 22.
63 SPORTOVNÍ HRY - HOLKY 15:00 16:30 Komín Tělocvična 10 15 22.9.2022 8.6.2023 Veronika Šubrtová 1400 -
Kroužek pro dívky, které si chtějí ve svém volném čase společně zasportovat. V kroužku budeme zkoušet míčové i jiné sporty. Zařadíme i lehká posilování a kruhové tréninky podporující individuální rozvoj a kondici.
64 STREETBALL 16:30 17:30 Komín Tělocvična 10 15 22.9.2022 8.6.2023 Veronika Šubrtová 1000 -
Streetball je sport, který vznikl v USA jako městská forma basketbalu. Jedná se o druh basketbalu, který hrají 3 hráči proti 3 hráčům. V rámci kroužku budeme trénovat basketbalové techniky, rozvoj rychlosti s míčem i bez míče, obratnost s míčem.
66 PILATES - SKUPINOVÉ LEKCE 17:45 18:45 Komín Trampoška 15 50 19.9.2022 5.6.2023 Veronika Šubrtová 800
(1500)
-
Začneme s Pilates zcela od základů. S každou lekcí se budeme učit něco nového a upevňovat již naučené cviky. Základem cvičení je správná práce se svaly v oblasti pánve a dolní části břicha, a správné dýchání. Nestačí, ale jen posilovat, je také nutné protahovat. Ani na to nebudeme zapomínat. Budeme pracovat s originálními Pilates pomůckami.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
124 LEZENÍ NA STĚNĚ PRO DĚTI A RODIČE 16:00 17:30 Vila Doris Herna (stěna) 5 10 22.9.2022 8.6.2023 Radim Karkoška 1500 -
Lezení na stěně pro rodiče s dětmi. Naučíme se, jak se správně chovat na stěně, jak používat lezecký materiál a poté se vydáme vyzkoušet, jak se lozí na nové umělé stěně ve Vile Doris.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
65 ČLOVÍČKU, HÝBEJ SE! 09:30 11:00 Sever Sál 2 3 23.9.2022 9.6.2023 Veronika Šubrtová 1600 -
Na děti a rodiče čeká pestrý program zaměřený na rozvoj pohybových dovedností. Jednotlivé hodiny budou tematicky provázány. Spojíme pohyb a rozvoj učení se barev, zvířat, ročních období, tvarů, části těl,... Míč bude náš velký kamarád – házení, chytání, kopání a honění míče patří k základním dovednostem, které u dětí v této věkové kategorii budeme prohlubovat. Rozvinem nejen obratnost a rychlost, ale i jemnou a hrubou motoriku. Děti se také naučí vzájemné spolupráci.
38 ŠACHY 15:00 16:00 Vila Doris Sál 7 18 23.9.2022 9.6.2023 Vojtěch Vodák 900 -
Kroužek pro všechny děti, které už umí tahat šachovými figurkami, ale chtěly by navíc porážet své rodiče, prarodiče, spolužáky, ... Ukážeme si, jak správně vyvinout figurky, dát soupeři mat, vyhrát s jedním pěšcem a základní triky. S pokročilejšími se podíváme na základy taktiky a strategie správně vedené partie.
67 SPORTOVNĚ ZÁŽITKOVÉ PÁTKY 14:30 18:30 Jiné Šumperk a okolí 10 15 7.10.2022 2.6.2023 Soňa Vávrová 1700 -
Kroužek pro děti, které chtějí vyzkoušet tradiční i netradiční sporty a něco zažít. Navštívíme různá sportoviště, setkáme se se zajímavými osobnostmi ze sportovního prostředí. Na programu budou také zimní sporty a soutěže. Společně nahlédneme do kulinářského světa. Naší tradicí na závěr je sjíždění řeky Moravy. Stačí jenom sportovní oblečení a obuv, vše ostatní, co je potřeba Vám Doriska zapůjčí. Schůzky budou probíhat vždy 1. pátek v měsíci. Druhou vedoucí kroužku je Veronika Šubrtová.
140 LEZENÍČKO - LEZENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 10:00 11:00 Vila Doris Herna (stěna) 3 6 23.9.2022 9.6.2023 Luděk Žákovský 1200 -
Lezení na umělé stěně pro rodiče s dětmi. Rodiče se naučí jistící techniku na vnitřních lezeckých stěnách. Děti si v bezpečném prostředí lezecké stěny osvojí základní lezecké pohyby a návyky, zvyknou si na lezecký úvazek nebo spouštění na laně.
16 ZDRAVOTNÍ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 09:00 10:30 Komín Trampoška 18 99 23.9.2022 9.6.2023 Dana Vláčelová 2150
(1050)
-
Sportovní kroužek pro dospělé, kteří chtějí protáhnout všechny partie těla a naučit se, jak správně posilovat i relaxovat. Naučíme se, jak udržovat vnitřní stabilizační systém v rovnováze a posílit důležité svalové partie. Kroužek zakončíme pohodovou relaxací.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Keramické a výtvarné
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
8 ŠICÍ DÍLNA 16:30 18:30 Komín Šicí dílna 15 99 19.9.2022 5.6.2023 Eva Pšenčíková 1800
(3700)
-
Základy šití na stroji. Vytvoření vlastního střihu na konkrétní oděvní kousek. Šití sukní, šatů a dalších oděvních doplňků. Společné tvoření originálních kousků. Šití z vlastních látek.
9 TVOŘILKA 14:30 16:00 Komín Šicí dílna 8 15 19.9.2022 5.6.2023 Eva Pšenčíková 1200 -
Kroužek pro děvčata, která si chtějí osvojit ruční práce a řemesla. Naučíme se základy šití na stroji i v ruce, háčkování, tkaní, tisk na látku a výrobu módních doplňků. Budeme malovat, plstit, drátovat a realizovat své vlastní nápady. Kroužek nabízí individuální přístup s možností vytvořit si originální a jedinečný vlastní výrobek.
72 KERAMIKA 1 14:00 15:30 Komín Artedílna 6 15 19.9.2022 5.6.2023 Hana Janů 1600 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
73 KERAMIKA 2 15:45 17:15 Komín Artedílna 7 16 19.9.2022 5.6.2023 Hana Janů 1600 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
80 JENOM PAPÍR? I 14:15 15:45 Vila Doris Hladomorna 8 16 19.9.2022 5.6.2023 Magdalena Gieslová 1500 -
Výtvarný kroužek, ve kterém budeme pomocí sprejů, gelli plate, tisku, embossingu, ... dekorovat papír. Z hotových papírů budeme vyrábět další díla - přání, alba a 3D dárky.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
134 MALBA A KRESBA 17:00 18:30 Komín Výtvarný ateliér 12 99 19.9.2022 5.6.2023 Irena Slavíková 2500
(1600)
-
Kurz pro dospělé a mládež, které zajímají klasické postupy a techniky. Naučíme se základy malby a kresby, akvarel, akryl, uhel, tužka, pastel, pastelky, … Na co budeme mít společně náladu. Vhodné i jako příprava na talentové přijímací zkoušky. Se zaměřením na přírodní téma a klasická zátiší. Účastníci mohou používat vlastní pomůcky - barvy, štětce, ...
164 MALBA A KRESBA 2 15:00 16:30 Komín Výtvarný ateliér 12 99 19.9.2022 5.6.2023 Irena Slavíková 2500
(1600)
-
Kurz pro dospělé a mládež, které zajímají klasické postupy a techniky. Naučíme se základy malby a kresby, akvarel, akryl, uhel, tužka, pastel, pastelky, … Na co budeme mít společně náladu. Vhodné i jako příprava na talentové přijímací zkoušky. Se zaměřením na přírodní téma a klasická zátiší. Účastníci mohou používat vlastní pomůcky - barvy, štětce, ...
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
1 VÝTVARNÉ HRANÍ PRO NEJMENŠÍ 1 09:30 11:00 Komín Výtvarný ateliér 2 3 20.9.2022 6.6.2023 Romana Večeřová 1500 -
Výtvarný kroužek pro nejmenší děti a rodiče, ve kterém si budeme společně hrát s výtvarnými technikami, pomůckami, materiály, … Vznikne tak společné dílo, jehož tvůrcem bude více dospělý než dítě. Dojde k navazování nových sociálních návyků, vztahů… Motivací nám bude pohádka, roční období… Jistě se nám bude hodit pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
2 VÝTVARNÝ KROUŽEK 1 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 20.9.2022 6.6.2023 Romana Večeřová 1500 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů, pronikneme do tajů výtvarničení a vyzkoušíme si, jak tvoří známí i méně známí výtvarní umělci. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
3 VÝTVARNÉ HRANÍ 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 6 8 20.9.2022 6.6.2023 Romana Večeřová 1500 -
Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky do 2. třídy. V kroužku budeme zdokonalovat výtvarné dovednosti, hrát si a experimentovat s výtvarným i odpadovým materiálem. Budeme tak rozvíjet fantazii, tvořivost, … K tomu všemu budeme potřebovat pracovní oblečení.
12 LOUTKÁŘSKÁ A PANENKÁŘSKÁ DÍLNA 16:00 17:30 Komín Šicí dílna 7 14 20.9.2022 6.6.2023 Eva Pšenčíková 1300 -
V kroužku společně pronikneme do světa pohádek a kouzelných bytostí. Naučíme se vyrábět panenky, loutky, medvídky a další zvířátka krok za krokem. Budeme šít, modelovat, dekorovat a ve finále dáme zrozeným bytůstkám jméno.
50 TVŮRČÍ KRESLENÍ 1 14:00 15:30 Komín Artedílna 10 15 20.9.2022 6.6.2023 Zuzana Vavrušová 1500 -
Systematický přístup ke kreslení pro všechny, kteří rádi kreslí. Budeme procházet různé techniky, objevovat a kreslit věci kolem sebe takové, jaké ve skutečnosti jsou. Objevíme v sobě tvůrčí schopnosti a zjistíme, že kreslení je i skvělá forma relaxace. I s obyčejnou tužkou vytvoříme neobyčejná díla.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
76 ŘEMESLNÁ DÍLNIČKA 14:00 15:30 Vila Doris Hobby ateliér 9 12 20.9.2022 6.6.2023 Hana Janů 1700 -
Kroužek pro děti od 9 let, které si chtějí vyzkoušet práci se dřevem, lepenkou, ovčí vlnou, pedigem, sklem, kůží a dalšími materiály. Budeme vyrábět drobné předměty a dárky - dřevěný obrázek, košík z pedigu, vitráž, mozaiku, vánoční a velikonoční dekorace a ozdoby. Dále budeme přetvářet staré nepotřebné věci na věci nové, vdechneme jim nový život.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
77 TEXTILNÍ TECHNIKY HRAVĚ 15:45 17:45 Vila Doris Laborka 8 15 20.9.2022 6.6.2023 Hana Janů 2150 -
Kroužek pro dívky od 8 let, které rády tvoří a zkouší nové věci. V kroužku se naučíme různé techniky barvení látek-batika, tisk, lept, malování. Vlastnoručně si ozdobíme batoh, tričko, tašku a prostírání. Vyzkoušíme si tkaní na hřebenovém stávku, technikou macramé si vyrobíme náramek, budeme šít různé textilní dekorace, vyrábět šperky a oděvní doplňky.
82 ŘEMESLA - MODERNĚ? 15:00 16:30 Vila Doris Hladomorna 9 18 20.9.2022 6.6.2023 Magdalena Gieslová 1900 -
Řemeslný kroužek pro větší děti. Objevíme nové a zajímavé možnosti starých řemesel - vitráže, výroby papíru, patchworku, smaltování, mozaiky, pryskyřice a linorytu. Dokážeme, že tradiční řemesla nemusí být nuda.
83 JENOM PAPÍR? II. 16:45 18:15 Vila Doris Hladomorna 8 16 20.9.2022 6.6.2023 Magdalena Gieslová 1500 -
Výtvarný kroužek, ve kterém budeme pomocí sprejů, gelli plate, tisku, embossingu, ... dekorovat papír. Z hotových papírů budeme vyrábět další díla - přání, alba a 3D dárky.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
5 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 1 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 4 6 21.9.2022 7.6.2023 Romana Večeřová 1500 -
Výtvarný kroužek pro „školkové“ děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vždy však vznikne společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
4 VÝTVARNÝ KROUŽEK 2 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 21.9.2022 7.6.2023 Romana Večeřová 1500 -
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů výtvarničení a vyzkoušíme si, jak tvoří známí i méně známí výtvarní umělci. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
51 TVŮRČÍ KRESLENÍ 2 14:00 15:30 Komín Artedílna 10 15 21.9.2022 7.6.2023 Zuzana Vavrušová 1500 -
Systematický přístup ke kreslení pro všechny, kteří rádi kreslí. Budeme procházet různé techniky, objevovat a kreslit věci kolem sebe takové, jaké ve skutečnosti jsou. Objevíme v sobě tvůrčí schopnosti a zjistíme, že kreslení je i skvělá forma relaxace. I s obyčejnou tužkou vytvoříme neobyčejná díla.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
74 KERAMIKA 3 16:00 17:30 Komín Artedílna 7 16 21.9.2022 7.6.2023 Hana Janů 1600 -
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
78 TRADIČNÍ ŘEMESLA-KOŠÍKÁŘSTVÍ, DRÁTENICTVÍ, BRAŠNÁŘSTVÍ, … 14:00 15:30 Vila Doris Hladomorna 8 12 21.9.2022 7.6.2023 Hana Janů 1600 -
Kroužek pro děti od 8 let, které si chtějí vyzkoušet stará tradiční řemesla v moderním pojetí. Upleteme si košíky a dekorace z pedigu, odrátujeme misku nebo hrnek, z drátu vytvoříme vánoční ozdoby. Budeme pracovat z odřezky kůže, které využijeme na výrobu náramků, ušijeme si z ní třeba peněženku a další užitečné věci.
118 ŘEMESLÍČKA 2 16:00 18:00 ZŠ Hanušovice ZŠ Hanušovice 8 16 21.9.2022 7.6.2023 Bohdana Foberová 1000 -
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ... K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěrku. Schůzky budou probíhat 1 x za 14 dní v ZŠ Hanušovice.
75 KERAMICKÝ KLUB 18:00 20:00 Komín Artedílna 18 99 21.9.2022 7.6.2023 Hana Janů 3200
(2100)
-
Tvoření z keramické hlíny pro dospělé. Budeme tvořit drobné plastiky, užitkovou i dekorativní keramiku dle vlastních představ, točit na hrnčířském kruhu a zkoušet si různé způsoby dekorování keramiky. Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
133 MALUJEME NA HEDVÁBÍ 18:30 20:00 Komín Výtvarný ateliér 15 99 21.9.2022 7.6.2023 Irena Slavíková 3200
(2100)
-
Kurz pro dospělé a starší mládež. Základy malování na krásný přírodní materiál – hedvábí, a to guttou, akvarelová malba, ale i akryl. Vyrobíme si šály, kravaty, obrázky, vějíř, přáníčka. Naučíme se navíc základy čínské malby na papíře, uvolníme tím ruku i mozek k dalšímu malování obecně. Postupně přejdeme k rýžovému papíru a k hedvábí. Různé efekty, vychytávky, jak si zařídit malovací dílničku ve svém domově.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
7 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 2 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 4 6 22.9.2022 8.6.2023 Romana Večeřová 1500 -
Výtvarný kroužek pro „školkové“ děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vždy však vznikne společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
56 IMAGINACE I ANIMACE 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 14 22.9.2022 8.6.2023 Zuzana Vavrušová 1600 -
Kreativní kroužek, kde nás čeká výtvarná hra, tvorba příběhů a animace v programu Stop Motion. Budeme modelovat, kreslit, fotit, tisknout, animovat, lepit a objevovat nové možnosti výtvarných technik a dalších médií. Připravený prostor a vlastní tvorba umožní dětem vyjádřit svoji kreativitu a představivost.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
79 ŘEMESLÍČKA 16:00 17:30 Vila Doris Hobby ateliér 9 16 22.9.2022 8.6.2023 Bohdana Foberová 1700 -
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ... K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěrku.
85 JE TO VÝZVA! 14:15 15:45 Vila Doris Hobby ateliér 9 16 22.9.2022 8.6.2023 Magdalena Gieslová 1900 -
Výtvarný kroužek, ve kterém se pokusíme zábavně a zajímavě přetvořit věci nepotřebné ve věci, které nám v jiné formě ještě poslouží. Za pomocí štětců, barev, kladívek a pilek jim dáme nový vzhled a nové využití!
55 ART KLUB TVOŘIVÝCH ŽEN 2 17:15 19:15 Komín Artedílna 18 99 22.9.2022 8.6.2023 Zuzana Vavrušová 3200
(2100)
-
Tvoření z keramické hlíny pro dospělé. Budeme tvořit drobné plastiky, užitkovou i dekorativní keramiku dle vlastních představ, točit na hrnčířském kruhu, zkoušet si různé způsoby zdobení keramiky a tvorbu s dalšími výtvarnými materiály.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
30 PALIČKOVÁNÍ 15:00 19:30 Vila Doris Herna (stěna) 10 99 23.9.2022 9.6.2023 Vlasta Jirásková 1600
(900)
-
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit paličkovat. Přihlásit se mohou úplní začátečníci i pokročilí. Naučíme se, jak vytvořit vlastní krajku. S sebou nůžky, háček a perlovku barevnou. Schůzky 1x měsíčně po domluvě s vedoucí, první schůzka 23. 9. 2022 v 15:00 hod.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
41 PATCHWORK 09:00 14:00 Komín Výtvarný ateliér 26 100 24.9.2022 10.6.2023 Hana Hekrdlová 1850 -
Rukodělný kroužek pro dospělé, kteří podlehli kouzlu netradiční textilní techniky. Součástí schůzek je zopakování a procvičení základních zásad pro šití patchworku – výběr látek, jejich kombinace, ruční a strojové šití, práce se střihy a šablonami,... Jsme skupina nadšenců ručních prací, kteří si spolu užívají hezké chvilky při tvoření patchworkových výrobků. Tvoříme pro sebe, pro naše blízké i pro známé a neznámé. Setkáváme se 1x měsíčně v sobotu.
 
Environmentální
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
152 RYBÁŘI - ZAČÁTEČNÍCI 17:15 18:15 Vila Doris Příroda 8 12 26.9.2022 5.6.2023 Ondřej Koukola 1300 -
Kroužek je určen dětem, které se chtějí stát rybářem. Nevíte, k čemu slouží podběrák? Jak vypadá amur nebo lipan? Během roku se naučíme rybářskému umění - navazovat háčky, nahazovat, poznávat naše sladkovodních ryby. V kroužku budeme používat skutečnou rybářskou výbavu. Zhlédneme také video návody, jak ulovit rybu. Vše zakončíme získáním rybářského lístku. A půjdeme i k vodě.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
37 ORNITOLOGICKÝ KROUŽEK 15:45 16:45 SOŠ Zemědělská Klubovna 10 18 20.9.2022 6.6.2023 Zdeněk Zerzáň 950 -
Kroužek pro děti, které mají zájem o přírodu, a to především o ptáky. Při procházkách do přírody se zaměříme na určování ptačích druhů, vyzkoušíme si odchyt a kroužkování v různých lokalitách Šumperska. Společně zjistíme mnoho zajímavostí z ptačí migrace a o ptačím životě. Se zájemci se zaměříme na přípravu k získání licence kroužkovatele. Kroužek se bude z větší části odehrávat v přírodě – nutné vhodné oblečení. Činnost kroužku bude doplněna péčí o domácí zvířata.
137 RECYŠPERKY 17:30 19:00 Vila Doris Hobby ateliér 10 15 20.9.2022 6.6.2023 Irena Slavíková 1500 -
Výroba nejrůznějších šperků pro větší děti, které mají rády tvoření a zdobení samy sebe. Budeme si sbírat komponenty z odpadových materiálů a z přírodnin na občasných krátkých procházkách. Vytvoříme z nich náramky, náušnice, náhrdelníky, čelenky pro sebe nebo maminku nebo tatínka. Možná stihneme i něco málo na vyzdobení interiéru. Otestujeme možnosti zpracování nejrůznějších odpadových materiálů, ekologické chování není žádná nuda. Naučíme se základy tvorby jednoduchých šperků.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
42 ÚŽASNÁ PŘÍRODA 16:00 17:00 Vila Doris Laborka 8 13 22.9.2022 8.6.2023 Jaroslav Ficnar 800 -
Chceš porozumět přírodě a chránit ji? Pokud ano, přírodovědný kroužek je pro tebe ten pravý. Pro všechny zvídané holky a kluky máme připraveno plno her a bádání. Pojďme spolu poznávat zázraky ze světa zvířat, rostlin a přírody. O víkendech vyrazíme do přírody.
43 VČELÍK - RODINNÉ VČELAŘENÍ 16:00 18:00 Vila Doris Příroda 7 99 22.9.2022 8.6.2023 Adam Trčka 1000
(1800)
-
Základy včelaření pro děti i dospělé. Ve vlastních úlech na balkóně Vily Doris se naučíme základy práce včelaře. Budeme poznávat život včel ve všech ročních obdobích. Celý rokem nás bude provázet profesionální včelař František Domes. Scházíme se 1x za 14 dní.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
19 OUT DOOR IS... VÍKENDY PLNÉ ZÁŽITKŮ 09:00 17:00 Jiné Šumperk a okolí 12 18 22.10.2022 11.6.2023 Soňa Vávrová 3050 -
Turistický kroužek pro aktivní děti. Každý měsíc se na jeden víkend vypravíme do Jeseníků na túru s přespáním. Navštívíme místa, kam se nedostane každý. Seznámíme se se znalci přírody a získáme zkušenosti, které každodenní život ve městě nenabízí (rozdělávání ohně bez sirek, stavění přístřešku, filtrace vody, vaření na ohni, ...). Cena kroužku zahrnuje náklady na jednotlivé výlety spojené s cestou, stravováním a vstupným. V červnu nás čeká závěrečný třídenní přechod. Termíny víkendů: rok 2022 (22.–23.10.); (12.–13.11.); (17.-18.12.), rok 2023 (14.–15.1.); (18.–19.2.); (18.–19.3.); (29.–30.4.); (27.–28.5.) a poslední třídenní (9.–11.6.).
119 PŘÍRODĚ NA STOPĚ... 09:00 17:00 Jiné Šumperk a okolí 8 14 8.10.2022 10.6.2023 Krištof Řezáč 1200 -
Naučíme se pobývat a orientovat v přírodě. Budeme rozdělávat oheň a vařit na něm. Pracovat s mapou a buzolou. Šifrovat, uzlovat a poznávat přírodu. Svůj volný čas budeme trávit smysluplně a naučíme se mnoho nového. Na svých cestách můžeme zažít i trochu nekomfortu, odřít si koleno, ale hlavně zjistit, že se na to neumírá. A když už se to stane, naučíme se ošetřit sebe i kamaráda. K objevování přírody budeme potřebovat vhodné vybavení (batoh s pevnými zády a turistické boty). Scházíme se 1x měsíčně.
 
Technické
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
44 DŘEVÁCI 14:00 15:00 Vila Doris Hobby ateliér 8 12 19.9.2022 5.6.2023 Adam Trčka 1400 -
Kroužek určený pro zručné děti, které by si rády vyzkoušely práci s přírodními materiály. Naučíme se základům řemeslné práce se dřevem a dalšími přírodními materiály. Budeme pracovat s pilkou, kladivem, šmirglem, dlátkem a dalšími nástroji.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
45 TRUHLÁŘSKO - ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA 15:15 17:15 Vila Doris Hobby ateliér 12 15 19.9.2022 5.6.2023 Adam Trčka 2350 -
Kroužek určený pro všechny zručné děti, které mají zkušenosti s prací se dřevem a baví je to. Pustíme se do složitějších projektů ze dřeva, kůže a jiných přírodních materiálů. V tomto kroužku si děti osvojí práci s truhlářským i řezbářským nářadím.
160 ROBOTIKA A 3D MODELOVÁNÍ 2 14:30 16:30 Komín I-Téčko 10 18 26.9.2022 5.6.2023 Miroslav Haltmar 1500 -
Děti se v kroužku naučí pájet a oživovat elektronické obvody. Začátečníci začnou na jednoduché stavebnici (blikající hvězda na vánoční stromeček, elektronická kostka, sledovač čáry a pod.). Pokročilí budou konstruovat a následně programovat robota. Účastníci kroužku se naučí modelovat 3D modely pro tisk na 3D tiskárně a vlastní modely vytisknout. Výstupem z kroužku bude znalost elektronických obvodů, znalost pájení, konstruování a programování, modelování a tisk 3D modelů, tik vlastního robota. V ceně kroužku je 1 elektronická stavebnice.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
25 MALÍ KUTILOVÉ 15:00 16:30 Vila Doris Hobby ateliér 7 9 21.9.2022 7.6.2023 Ivana Žůrková 2000 -
Kroužek pro děti, které rády něco vyrábí a chtěly by zkusit práci se dřevem. Děti se naučí používat jednoduché nástroje, zkusíme si měření, řezání, smirkování, šroubování, zatloukání i lepení a malování na dřevo. Budeme rozvíjet zručnost, praktičnost a kreativitu dětí.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
128 ROBOTIKA A 3D MODELOVÁNÍ 1 14:30 16:30 Komín I-Téčko 10 18 23.9.2022 9.6.2023 Miroslav Haltmar 1500 -
POZOR ZMĚNA ČASU ZAČÁTKU KROUŽKU OPROTI LETÁKU - NOVĚ 14:30-16:30 hod. Děti se v kroužku naučí pájet a oživovat elektronické obvody. Začátečníci začnou na jednoduché stavebnici (blikající hvězda na vánoční stromeček, elektronická kostka, sledovač čáry a pod.). Pokročilí budou konstruovat a následně programovat robota. Účastníci kroužku se naučí modelovat 3D modely pro tisk na 3D tiskárně a vlastní modely vytisknout. Výstupem z kroužku bude znalost elektronických obvodů, znalost pájení, konstruování a programování, modelování a tisk 3D modelů, tik vlastního robota. V ceně kroužku je 1 elektronická stavebnice.
 
Hudební
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
120 KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY 1 15:45 16:45 Komín Mateřské centrum 8 12 22.9.2022 8.6.2023 Petra Složilová 1000 -
Kroužek pro všechny děti, které mají rády hudbu a chtěly by si umět zahrát své oblíbené písničky na vlastní hudební nástroj. Naučíme se základní informace o kytaře, kytarové akordy a také společně zvládneme zahrát spoustu známých písniček. A to vše zábavnou formou. Vlastní akustická kytara podmínkou.
159 KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY 2 17:00 18:00 Komín Mateřské centrum 8 12 22.9.2022 8.6.2023 Petra Složilová 1000 -
Kroužek pro všechny děti, které mají rády hudbu a chtěly by si umět zahrát své oblíbené písničky na vlastní hudební nástroj. Naučíme se základní informace o kytaře, kytarové akordy a také společně zvládneme zahrát spoustu známých písniček. A to vše zábavnou formou. Vlastní akustická kytara podmínkou.
 
Taneční
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
107 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 1 17:30 19:00 Komín Úpolovka 11 16 19.9.2022 5.6.2023 Alexandra Sládková 2050 -
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou pro vstup do juniorské soutěžní skupiny. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny přípravka 2, který se koná ve středu.
109 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 1 16:00 17:30 Komín Tančírna 10 12 19.9.2022 9.6.2023 Natálie Kučerová 1650 -
Taneční kroužek pro školní děti. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci pokročilí 2, který se koná v středu.
111 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 1 17:30 19:00 Komín Tančírna 11 16 19.9.2022 5.6.2023 Natálie Kučerová 1650 -
Taneční kroužek pro teenagery. Jedná se o juniorskou soutěžní skupinou Tornáda. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny pokročilé 2, který se koná ve středu.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
99 TORNÁDO SISINKY 1 17:15 18:15 Komín Tančírna 5 6 20.9.2022 6.6.2023 Zdeňka Brandejská 1500 -
Taneční kroužek pro předškolní děti. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se jednoduché choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
100 TORNÁDO SISINKY 2 16:00 17:00 Komín Tančírna 4 5 20.9.2022 6.6.2023 Zdeňka Brandejská 1500 -
Taneční kroužek pro předškolní děti. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se jednoduché choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
94 FOLÍ DE LA FÚL JUNIOŘI B 14:30 16:00 Komín Tančírna 13 15 20.9.2022 6.6.2023 Petra Eliášová 1650 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE - pouze pro pokročilé. Rozšíříme dosavadní taneční dovednosti v jednotlivých stylech STREET DANCE a technických základech tance obecně. Rozvineme také vlastní taneční styl. Vytvoříme taneční choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se také zúčastnit tanečních soutěží. Zahrajeme si pohybové hry. Děti budou zařazeni do složky na základě předchozích tanečních schopností a zkušeností.
105 TORNÁDO - CVRČCI MINI 1 16:00 17:00 Komín Trampoška 6 8 20.9.2022 6.6.2023 Šárka Brandejská 1250 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Taneční kroužek, ve kterém se děti seznámí s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat ve skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlásit se také do kroužku Cvrčci mini 2, který se koná ve čtvrtek.
113 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 1 17:15 18:45 Komín Trampoška 8 10 20.9.2022 6.6.2023 Irena Čiklová 1500 -
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou pro vstup dětí do dětské soutěžní skupiny Tornáda. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Naučíme se, jak spolupracovat s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris a vybraných tanečních soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci přípravka 2, který se koná ve čtvrtek.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
86 TANEČNĚ POHYBOVÉ SKOTAČENÍ 1 09:30 10:30 Komín Trampoška 2 4 5.10.2022 7.6.2023 Anna Muratidisová 1200 -
Tanečně pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Rozvineme pohybové a výrazové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou, … Budeme se věnovat prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci, … Kroužek je určen pro děti s rodiči.
101 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 1 16:00 17:00 Komín Tančírna 3 4 21.9.2022 7.6.2023 Zdeňka Brandejská 1300 -
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme tanečky různých žánrů a další pohybové aktivity. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Zúčastníme se vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních kroužcích pro starší děti. Nutná přítomnost rodiče.
87 TANEČNÍ KRŮČKY 14:30 15:30 Komín Trampoška 6 8 5.10.2022 7.6.2023 Anna Muratidisová 1200 -
Taneční kroužek pro holky i kluky 1. – 2. tříd, začátečníky i pokročilejší. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici. Zaměříme se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru. Naučíme se zdravě protáhnout a zpevnit celé tělo. Budeme se soustředit na harmonii pohybů s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, rytmickému cítění a fantazii.
88 TANCÁČEK 15:30 17:00 Komín Trampoška 8 11 5.10.2022 7.6.2023 Anna Muratidisová 1300 -
Taneční kroužek pro holky i kluky 3. – 5. tříd, začátečníky i pokročilejší. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici. Zaměříme se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru. Naučíme se zdravě protáhnout a zpevnit celé tělo. Budeme se soustředit na harmonii pohybů s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, rytmickému cítění a fantazii.
89 TANCÁK 17:00 18:30 Komín Trampoška 12 15 5.10.2022 7.6.2023 Anna Muratidisová 1300 -
Taneční kroužek scénického tance pro dívky i chlapce 6. – 9. tříd, začátečníky i pokročilé. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci, správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění, improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie.
108 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 2 17:30 19:00 Komín Úpolovka 11 16 21.9.2022 7.6.2023 Zdeňka Brandejská 2050 -
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou pro vstup do juniorské soutěžní skupiny. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny přípravka 1, který se koná v pondělí.
110 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 2 16:00 17:30 Komín Úpolovka 10 12 21.9.2022 7.6.2023 Vojtěch Nimmerrichter 1650 -
Taneční kroužek pro školní děti. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci pokročilí 1, který se koná v pondělí.
112 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 2 17:30 19:00 Komín Tělocvična 11 16 21.9.2022 7.6.2023 Vojtěch Nimmerrichter 2100 -
Taneční kroužek pro teenagery. Jedná se o juniorskou soutěžní skupinou Tornáda. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny pokročilé 1, který se koná v pondělí.
103 TORNÁDO POUŠTNÍ RŮŽE 18:30 20:30 Komín Trampoška 20 99 21.9.2022 7.6.2023 Zdeňka Brandejská 2600 -
Taneční kroužek pro dospělé dámy i pány, začátečníky i pokročilé. Získáme taneční a pohybovou průpravu různých tanečních technik a stylů. Budeme také používat tanec a pohyb k relaxaci a udržování svého tělesného zdraví a kondice. Naučíme se vybrané choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
90 TANEČNÍ SKOTAČENÍ 15:00 16:00 Komín Trampoška 3 4 29.9.2022 8.6.2023 Anna Muratidisová 1200 -
Tanečně pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Budeme rozvíjet pohybové a výrazové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou, … Budeme se věnovat prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci, … Kroužek je určen pro „školkové“ děti.
91 TANEČNÍ HRÁTKY 16:00 17:00 Komín Trampoška 5 6 29.9.2022 8.6.2023 Anna Muratidisová 1200 -
Kroužek scénického tance pro holky i kluky – předškoláky, začátečníky i pokročilejší. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci, správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění, improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
102 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 2 09:30 10:30 Komín Tančírna 2 3 22.9.2022 8.6.2023 Zdeňka Brandejská 1300 -
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme tanečky různých žánrů a jiné pohybové aktivity. Rozvineme prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Zúčastníme se vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
106 TORNÁDO - CVRČCI MINI 2 16:00 17:00 Komín Tančírna 6 8 22.9.2022 8.6.2023 Jitka Unzeitigová 1250 -
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlásit se také do kroužku Cvrčci mini 1, který se koná v úterý.
114 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 2 17:15 18:45 Komín Tančírna 8 10 22.9.2022 8.6.2023 Jitka Unzeitigová 1500 -
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou pro vstup dětí do dětské soutěžní skupiny Tornáda. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Naučíme se, jak spolupracovat s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris a vybraných tanečních soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci přípravka 1, který se koná v úterý.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
92 FOLÍ DE LA FÚL MINI DĚTI B 15:45 17:00 Komín Tělocvična 7 9 30.9.2022 9.6.2023 Petra Urbánková 1500 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE, určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do jednoduchých tanečních vazeb, budeme rozvíjet vlastní taneční styl. Budeme tvořit taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Zahrajeme si tanečně-pohybové hry, naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Další trenérky Lucie Hansmannová a Lucie Honigová.
93 FOLÍ DE LA FÚL DĚTI B 14:15 15:45 Komín Tělocvična 10 12 30.9.2022 9.6.2023 Petra Urbánková 1650 -
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE, určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Naučíme se nejen základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do krátkých tanečních vazeb, budeme rozvíjet vlastní taneční styl. Budeme tvořit taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Další trenérky Barbora Švédová a Kristýna Vagnerová.
104 TORNÁDO - ANDÍLCI 17:00 20:00 Komín Tělocvična 15 26 23.9.2022 9.6.2023 Natálie Kučerová 2400
(4000)
-
Taneční kroužek pro teenagery a mládež. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Naučíme se, jak podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na soutěžích. Druhý vedoucí Vojtěch Nimmerrichter.
125 FOLÍ DE LA FÚL MINI DĚTI C 15:00 16:15 Komín Tančírna 5 6 23.9.2022 9.6.2023 Michaela Kotvanová 1400 -
Taneční kroužek pro děti (předškolní a 1. třída) se zaměřením na STREET DANCE, určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do jednoduchých tanečních vazeb. Rozvineme vlastní taneční styl. Vytvoříme také taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Zahrajeme si tanečně-pohybové hry, naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Druhá trenérka Tereza Hudská.
 
Mateřské centrum
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
49 PŘEDŠKOLÁČEK 14:15 15:15 Komín Monte klub 5 6 19.9.2022 5.6.2023 Marcela Mrázková 800 -
Kroužek Předškoláček vašim dětem pomůže lépe zvládnout přechod z mateřské školy na školu základní. Určen je pro děti, které v příštím roce nastupují do 1. třídy ZŠ. Hravou formou budeme rozvíjet matematické představy a jazykovou vybavenost, hudebnost, grafomotoriku. V neposlední řadě se zaměříme i na psychickou přípravu (soustředění na práci, důslednost, samostatnost a důvěru v sebe sama).
48 MUZIKOHRANÍ 15:30 17:00 Komín Mateřské centrum 2 5 19.9.2022 5.6.2023 Marcela Mrázková 1200 -
Pravidelné setkávání dětí v doprovodu a spolupráci rodičů, kde se budeme učit rozvíjet hudební vnímání a hudební schopnosti. Budeme i výtvarně zpracovávat některá témata -písničky, takže se děti budou setkávat i s novými technikami výtvarné tvorby. Součástí budou pohybové i hlasové rozcvičky a to všechno formou hry.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
46 ÚTERNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 20.9.2022 6.6.2023 Marcela Mrázková 1700 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomáhat, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
57 STŘEDEČNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 21.9.2022 7.6.2023 Lenka Valentová 1700 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomáhat, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
47 ČTVRTEČNÍ HRANÍČKO 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 22.9.2022 8.6.2023 Marcela Mrázková 1700 -
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomáhat, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
60 KLUBÍK HOPÍK 15:30 17:30 Komín Mateřské centrum 3 5 3.2.2023 9.6.2023 Lenka Valentová 950 -
Pravidelné setkávání dětí bez rodičů, dle domluvy s rodiči. Vhodné pro děti, které nenavštěvují školku, ale vítané jsou i „školkové děti“. Společně se naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Naší hlavní náplní bude hraní her podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. Chybět nebude ani volná zábava.
 
Ostatní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
15 VAŘENÍ A PEČENÍ S DANOU 15:00 17:00 Vila Doris Příroda 9 14 19.9.2022 5.6.2023 Dana Vláčelová 2500 -
V kroužku vaření a pečení se naučíme přípravu jednoduchých jídel, které je možné připravit, uvařit, upéct a také sníst během dvouhodinového kroužku. Budeme vařit a péct slaná a i sladká jídla. Naučíme se potraviny nakupovat, zpracovávat, vařit, péct i smažit. Součástí práce v kroužku je také úklid naší moderně vybavené kuchyňky. Potraviny na vaření a pečení jsou zahrnuty v ceně kroužku.
81 AKTIVNÍ VÁLENÍ PRO PUBERŤÁKY... 16:00 18:00 Vila Doris Sál 12 18 19.9.2022 5.6.2023 Magdalena Gieslová 1900 -
Nejen výtvarný kroužek pro všechny zvídavé „puberťáky" (holky i kluky). V rámci aktivního válení zhlédneme film, probereme závažná témata, vyrobíme si něco zajímavého. Vyzkoušíme také nové aktivity, ke kterým jste se ještě nikdy nedostali.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
24 MALÍ KULINÁŘI 15:00 17:00 Vila Doris Příroda 7 9 20.9.2022 6.6.2023 Ivana Žůrková 2500 -
V kroužku vaření se děti pomocí metod Montessori pedagogiky naučí připravovat jednoduchá jídla. Začneme studenou kuchyní, budeme krájet, loupat a mazat. Časem přidáme vaření a upečeme nějakou dobrotu. Vytvoříme si svoji kuchařku, naučíme se prostírat, stolovat a všechno po sobě v hezké kuchyňce zase uklidit. V ceně kroužku jsou zahrnuty potraviny na vaření a pečení.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
36 HISTORICKÝ KROUŽEK DORIS 15:30 17:00 Vila Doris Sál 7 15 20.9.2022 6.6.2023 Kristina Lipenská 1100 -
Kroužek pro všechny zvídavé děti, které chtějí vědět víc o dobách minulých. Hravou formou se naučíme, jak historik pracuje, nahlédneme pod pokličku jeho „řemesla“. Budeme si povídat, dívat se na obrázky, řešit kvízy a podnikat vycházky za památkami Šumperka a okolí. Navštívíme také zajímavé výstavy. Děti porozumí erbům, mincím a atributům. V neposlední řadě na všechny čeká přátelská atmosféra a noví kamarádi.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
32 PEČENÍ S NEL 1 14:00 16:00 Vila Doris Příroda 8 18 21.9.2022 7.6.2023 Nela Foberová 2500 -
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, aj. Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
33 PEČENÍ S NEL 2 16:15 18:15 Vila Doris Příroda 8 18 21.9.2022 7.6.2023 Nela Foberová 2500 -
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, aj. Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
166 DESKOVÉ HRY NÁS BAVÍ 16:45 18:45 Vila Doris Laborka 6 10 22.2.2023 14.6.2023 Eliška Junová 850 -
Člověče, nezlob se či Dostihy zná asi každý. Existuje však spousta jiných skvělých her - deskových, karetních, kooperativních, kompetitivních, gamebooky, příběhové, vědomostní aj. V kroužku deskových her si zahrajeme rozmanitou paletu her a zažijeme spousty legrace. Nebudou chybět ani novější hry, které vyšly teprve vloni či letos. Deskové hry navíc učí děti zábavnou formou plánovat tahy, promýšlet strategii....potrénují paměť, soustředění, postřeh či učí děti spolupracovat.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
21 MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 16:00 17:30 Komín Monte klub 9 13 22.9.2022 8.6.2023 Ivana Žůrková 1050 -
Kroužek pro děti, které se chtějí procvičit v základech první pomoci. Budeme si povídat o lidském těle, maskovat nejrůznější zranění (odřeniny, popáleniny, řezné rány, krvácení, zlomeniny) a učit se, jak situaci zvládnout a zranění ošetřit. Navštívíme složky IZS a SZŠ v Šumperku.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
31 DRAČÍ DOUPĚ 17:00 19:00 Vila Doris Sál 9 26 23.9.2022 9.6.2023 Vladislav Heger 1050
(2050)
-
Dračí doupě patří mezi klasické papírové (nepočítačové) hry na hrdiny.
 
Montessori centrum
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
10 MONTESSORI KLUB BERTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 20.9.2022 6.6.2023 Eva Pšenčíková 1600 -
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
52 HLINĚNKA PRO RODIČE S DĚTMI 1 15:45 17:15 Komín Artedílna 3 5 20.9.2022 6.6.2023 Zuzana Vavrušová 1500 -
Tvůrčí prostor pro společný prožitek a keramické tvoření rodičů s dětmi. Hravou formou budeme objevovat jednoduché způsoby práce s hlínou. Seznámíme se s různými pomůckami a vyzkoušíme si tvarování, válení, tiskání i barvení. Budeme společně tvořit krok za krokem a vytvoříme originální díla do vaší domácí galerie. Nutná přítomnost rodiče.
11 BADATEL 14:30 15:30 Komín Šicí dílna 6 8 20.9.2022 6.6.2023 Eva Pšenčíková 1200 -
V tomto kroužku se děti dozví mnoho zajímavých informací ze světa fyziky, chemie, přírodovědy a fungování věcí okolo nás. Nahlédneme pod zem i do vesmíru. Prozkoumáme věci vzdálené, ale nezapomeneme na místo, kde žijeme. Na jakoukoli otázku budeme hledat odpověď prostřednictvím pokusů, projektů a vlastním bádáním. Svět je nádherné místo, tak ho pojďme objevovat. Kroužek je vhodný pro dívky i chlapce.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
22 MONTESSORI KLUB FILÍPEK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 21.9.2022 7.6.2023 Ivana Žůrková 1500 -
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
26 KUTÍLEK 16:45 17:45 Vila Doris Hobby ateliér 4 6 21.9.2022 7.6.2023 Ivana Žůrková 1700 -
Kroužek pro rodiče s dětmi, kde mohou děti získat první zkušenosti v práci se dřevem. Budeme měřit, řezat, smirkovat, zatloukat, ale i lepit a malovat na dřevo. Podpoříme rozvoj zručnosti i kreativitu dětí za pomoci metod Montessori pedagogiky. Odměnou nám bude společně strávený čas i pěkné výrobky.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
23 MONTESSORI KLUB OTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 22.9.2022 8.6.2023 Ivana Žůrková 1500 -
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
14 TVOŘÍLEK 15:45 17:15 Komín Artedílna 5 8 22.9.2022 8.6.2023 Eva Pšenčíková 1550 -
Tvořílek je hra, prožitek, poznávání a tvorba, proto dostane každý malý výtvarník možnost vyjádřit svoji osobnost během tvoření. Děti se seznámí nejen s výtvarnými technikami (práce s barvou, kresba, modelování,…) ale také s historií a uměním celého světa pomocí příběhů. Každému z nich udělá radost nejen hotový výrobek, ale i samotný proces tvoření.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
153 TVOŘÍLEK 2 14:00 15:30 Komín Artedílna 5 8 22.9.2022 8.6.2023 Eva Pšenčíková 1550 -
Tvořílek je hra, prožitek, poznávání a tvorba, proto dostane každý malý výtvarník možnost vyjádřit svoji osobnost během tvoření. Děti se seznámí nejen s výtvarnými technikami (práce s barvou, kresba, modelování,…) ale také s historií a uměním celého světa pomocí příběhů. Každému z nich udělá radost nejen hotový výrobek, ale i samotný proces tvoření.
Kroužek bude v případě nepříznivé epidemiologické situace probíhat v online prostředí.
 
Jazykové
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
121 FUN-WITH-ENGLISH JUNIOR - 5.- 6. TŘÍDA 17:30 18:30 Vila Doris Sál 11 13 20.9.2022 2.5.2023 Jana Tacticos 3950 -
Výuka AJ se skládá z procvičování konverzačních témat, poslechu a porozumění textu a různých témat za pomocí didaktických materiálů. V tomto kurzu si děti osvojí také čtení a překlad jednoduchých textů. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metody výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení a zábavně. Dejte dětem dárek, který je na celý život!
130 ČEŠTINA HRAVĚ - ЧЕСЬКА МОВА ГРАЮЧИСЬ 15:00 16:00 Komín I-Téčko 6 16 20.9.2022 8.6.2023 Tetiana Povolotska 1000 -
Цей гурток призначений для навчання дітей з України віком від 6 до 16 років, які мають бажання вивчити основи (підвищити існуючий рівень знань) чеської мови, необхідні для прискорення їх адаптації в школах. Головний акцент в навчанні робитиметься на вміння розмовляти, слухати, володіння основами граматики, зі застосуванням ігрових методів навчання. Навчання проводитиметься в обладнаному для дітей та їх потреб приміщенні, або на природі. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 60 хвилин. Максимальна кількість слухачів курсу – 15 чоловік. Čeština hravě: Tento kroužek je určen především pro děti z Ukrajiny ve věku 6 – 16 let, které by se chtěly naučit základy češtiny. Mohou zvýšit svoji úroveň znalosti českého jazyka, potřebného k snadnější adaptaci ve školách. Důraz je kladen nejen na mluvení a poslech, ale i na psaný projev. Samozřejmě nebudou chybět hravé aktivity. Výuka je vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Kurz probíhá 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Maximální počet účastníků v kurzu je 15.
131 ČEŠTINA PRO DOSPĚLÉ – ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 16:15 17:15 Komín I-Téčko 17 99 20.9.2022 8.6.2023 Tetiana Povolotska 1000 -
ČEŠTINA PRO DOSPĚLÉ – ЧЕСЬКА МОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ Курс чеської мови призначений для навчання дорослих з України віком від 17 років, які мають бажання вивчити основи (підвищити існуючий рівень знань) чеської мови для успішної соціалізації в Чеській Республіці. Навчання націлене на послідовне освоєння всіх мовних аспектів – граматики, розуміння мови на слух, написання слів та вимовлення, з акцентом на спілкування. Заняття проводяться 2 рази на тиждень по 60 хвилин. Максимальна кількість слухачів курсу – 15 чоловік. Kurz českého jazyka je určen pro dospělé z Ukrajiny od 17 let, kteří mají zájem naučit se česky a zapojit se do běžného společenského života přívětivého Česka. Výuka je zaměřena na vyvážené zvládnutí všech jazykových dovedností – gramatiky, porozumění mluvenému slovu, psaní a mluvení, s důrazem na konverzaci. Kurz probíhá 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek, je zde tedy dostatek času k vysvětlení i procvičení. Maximální počet účastníků v kurzu je 15.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
122 FUN-WITH-ENGLISH MIDDLE PLUS - 3.- 4. TŘÍDA POKROČILÍ 17:00 18:00 Vila Doris Sál 9 11 21.9.2022 17.5.2023 Jana Tacticos 3950 -
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení a zábavně. Dejte dětem dárek, který je na celý život!
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
123 FUN-WITH-ENGLISH MIDDLE - 1.- 2. TŘÍDA 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 9 22.9.2022 25.5.2023 Jana Tacticos 3950 -
Kurz je vhodný pro děti 1. a 2. třídy začínající s programem Genki English. Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení a zábavně. Dejte dětem dárek, který je na celý život!
127 3 P!? – PREZENTACE – POUTAVĚ, PŘESVĚDČIVĚ! 16:00 18:00 Vila Doris Hladomorna 14 18 22.9.2022 8.6.2023 Petra Müllerová 1200 -
Připravit příjemnou a působivou prezentaci zvládne skoro každý! Odprezentovat ji poutavě a přesvědčivě…, to už se podaří málokomu. Chceš být jeden z mála? Nevaž se, odvaž a přihlas se do kurzu plného rétorických fíglů, které si prakticky procvičíš v mnoha mluvních cvičeních! Pravidelná docházka Ti umožní raketový start v řečnickém umění z nuly na sto za jeden rok! A to se vyplatí!