Nabídka kroužků pro školní rok 2023 / 2024

Pro přihlášení do kroužku si připravte
Nezletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, škola, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Povinné údaje zákonného zástupce: jméno, příjmení, rodné číslo (v případě účasti na schůzkách), telefonní kontakt, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), emailová adresa.
Zletilý účastník:
 • Povinné údaje účastníka: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, emailová adresa, doručovací adresa (je-li rozdílná od místa trvalého pobytu), údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání.
 • Nepovinné údaje: telefonní kontakt.
Proč při přihlašování uvést kontaktní e-mail?
 • Usnadní nám vzájemnou komunikaci
 • Při on-line přihlašování Vám na něj automaticky zašleme již vyplněnou přihlášku.
 • V případě jakékoliv změny v kroužku Vás na ni e-mailem můžeme upozornit.
E-mail z hlediska GDPR nepatří k povinným údajům. Přesto Vás o něj při on-line přihlašování žádáme. Bez jeho uvedení on-line přihlášení není možné. Pokud svůj e-mail uvést nechcete, potom se do kroužku můžete přihlásit pouze prostřednictvím "papírové přihlášky", kterou najdete zde.
Zpracování osobních údajů - souhlas / nesouhlas:
 1. se zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách SVČ a ZpDVPP Doris na nástěnkách, časopise, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti organizace.
 2. se zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 3. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek SVČ a ZpDVPP Doris, včetně sociálních sítí organizace, dále na propagačních materiálech organizace (např. plakát, nabídkový leták, aj.), za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.
 4. s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné, včetně sociálních sítí organizátora, obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.


Sportovní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
20 VESELÁ TĚLOCVIČNA 2 15:00 16:00 Komín Tělocvična 4 5 18.9.2023 3.6.2024 Veronika Šubrtová 1200 Přihlásit
Veselá tělocvična 2 je kroužek určený pro děti ve věku 4-5 let, který se zaměřuje na rozvoj jejich pohybových schopností a zároveň přináší radost a zábavu. Cílem kroužku je podporovat děti v aktivním pohybu a pomáhat jim objevovat radost ze cvičení. V rámci kroužku se děti seznámí s různými pohybovými aktivitami a hravými cvičeními, které podporují jejich motorický vývoj. Kroužek je ideální pro děti, které se chtějí aktivně zapojit do pohybu a objevovat nové dovednosti.
1 HOROLEZ 1 14:15 15:45 Vila Doris Herna (stěna) 10 15 18.9.2023 3.6.2024 Jan Valchař 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Nejdříve se naučíme vázat základní uzly, používat lezecký materiál a poté základy lezeckých technik na nové umělé stěně ve Vile Doris.
2 HOROLEZ 2 15:45 17:15 Vila Doris Herna (stěna) 10 15 18.9.2023 3.6.2024 Jan Valchař 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Nejdříve se naučíme vázat základní uzly, používat lezecký materiál a poté základy lezeckých technik na nové umělé stěně ve Vile Doris.
19 MÍČOVÉ HRY PRO DĚTI 17:00 18:30 Komín Tělocvična 8 10 18.9.2023 3.6.2024 Veronika Šubrtová 1200 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro malé sportovce, kteří se chtějí zdokonalovat v míčových sportech. Budeme se věnovat jednotlivým sportům a učit se pravidla i techniku sportů. Radost z činnosti je mnohem důležitějším prvkem než samotné vítězství v jakékoliv hře. V hodině budeme provádět zábavná cvičení a hry na individuální činnost vedené formou soutěží, pohybových i týmových her rozvíjejících spolupráci.
26 FLORBAL PRO KLUKY 16:00 17:00 Komín Tělocvična 11 14 18.9.2023 3.6.2024 Soňa Vávrová 1200 Přihlásit
Kroužek Florbal pro kluky ve věkové skupině 11 - 14 let je určen pro všechny nadšence tohoto populárního sportu. Během tohoto kroužku se kluci naučí základní techniky. Hlavním cílem je rozvíjet jejich dovednosti a strategické myšlení prostřednictvím tréninkových cvičení a her. Kroužek Florbal pro kluky poskytuje důležitý prostor pro fyzickou aktivitu, spolupráci, komunikaci na hřišti, fair play chování a soutěživost.
118 CVIČENÍ S PAVLÍNOU 18:30 19:30 Komín Tělocvična 15 65 18.9.2023 3.6.2024 Pavlína Vondrušková 2100
(1550)
Přihlásit
„Cvičení s Pavlínou“ je kurz, který se zaměří na posilovací cvičení pro ženy. Budeme cvičit několik variant okruhů posilování od nižšího stupně zátěže až po vysoký. Naučíme se základní informace o správném držení těla a zaměříme se na problémové partie. Pro naši činnost budeme potřebovat vhodnou obuv do tělocvičny, nejlépe funkční oblečení, láhev s vodou a ručník.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
97 LEZENÍČKO - LEZENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 13:30 14:30 Vila Doris Herna (stěna) 3 5 19.9.2023 4.6.2024 Luděk Žákovský 1400 Přihlásit
Lezení na umělé stěně pro rodiče s dětmi. Rodiče se naučí jistící techniku na vnitřních lezeckých stěnách. Děti si v bezpečném prostředí lezecké stěny osvojí základní lezecké pohyby a návyky, zvyknou si na lezecký úvazek nebo spouštění na laně.
16 PARKOUR 2 (10-15 LET) 18:00 19:30 Komín Tělocvična 10 15 19.9.2023 4.6.2024 Soňa Vávrová 1850 Přihlásit
Kroužek Parkour pro věkovou skupinu 10 - 15 let vytváří prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet, vyjadřovat svou kreativitu a překonávat výzvy, což jim pomáhá budovat sebevědomí a sebeovládání. Hlavním cílem je posilovat fyzickou kondici, vytrvalost a sílu dětí, zatímco se učí také strategickému myšlení a plánování svých pohybů. S instruktory, kterými jsou zkušení parkouristé, se děti učí také bezpečnostním pravidlům a technikám, aby mohly parkour provozovat i mimo kroužek.
27 FLORBAL PRO HOLKY 15:00 16:00 Komín Tělocvična 9 14 19.9.2023 4.6.2024 Soňa Vávrová 1200 Přihlásit
Kroužek Florbal pro holky ve věkové skupině 9 - 14 let je zaměřený na dívky, které mají zájem o tento populární sport. Během tohoto kroužku se holky naučí základy hry florbalu, včetně techniky držení hole, střelby, přihrávky a bránění. Hlavním cílem je rozvíjet jejich florbalové dovednosti, fyzickou kondici a týmovou spolupráci. Kroužek Florbal pro holky poskytuje prostředí, ve kterém se dívky mohou cítit podporovány a motivovány k rozvoji svých schopností.
95 LEZENÍ ZŠ 14:30 16:00 Vila Doris Herna (stěna) 9 15 19.9.2023 4.6.2024 Luděk Žákovský 1400 Přihlásit
Kroužek (nejen) lezení na umělých stěnách. Naučíme se bezpečnou techniku jištění s různými jistícími pomůckami. Osvojíme si základní pohyb na lezecké stěně, naučíme se vázat uzly, nebo pracovat s ferratovým vybavením.
98 CVIČENÍ S KETTLEBELLY 17:30 18:30 Komín Úpolovka 15 99 19.9.2023 4.6.2024 Luděk Žákovský 1450
(2150)
Přihlásit
Tento kroužek je zaměřen na komplexní trénink s kettlebelly, což jsou závaží ve tvaru koule s rukojetí. Naučíme se správnou techniku základních i pokročilejších cviků. Kettlebelly jsou skvělým nástrojem pro funkční posilování celého těla, zlepšení kondice, síly a stability. Do tréninku doplňkově zahrneme i cviky s vlastní vahou, na hrazdě a gymnastických kruzích. Kroužek je obzvláště vhodný do kombinace s kroužkem Funkční trénink, který také najedete v naší nabídce.
122 ORIENTAČNÍ BĚH 16:00 19:00 Jiné Šumperk a okolí 5 15 19.9.2023 4.6.2024 Zdeněk ml. Janů 1000 Přihlásit
Pojď se proběhnout do lesa s mapou, pojď si zkusit orienťák! Kroužek pro děti i mládež, kde se účastníci naučí základy tohoto moderního sportu a budou rozvíjet své pohybové schopnosti. Nováčci začínají na jednoduchých tratích po cestách, učí se jednotlivé mapové symboly a techniky orientace. Dětem připravujeme různě obtížné tratě úměrně jejich věku a orientačním schopnostem. Od září do října a od dubna do června probíhají tréninky každé úterý od 16.00 hod. v lesích nebo parcích v Šumperku a okolí. V zimě jsou tréninky v úterý od 16:00 do 17:30 hod. v tělocvičně na Zámečku, Bulharská ul., kde se zaměříme na obratnost, rychlost a mapovou přípravu, budeme cvičit a hrát různé míčové a týmové hry. Na kroužek není potřeba žádné speciální vybavení, vše zapůjčíme. Nutná je pouze obuv a oblečení vhodné na běh. Kroužek vedou kvalifikovaní trenéři z Klubu vytrvalostních sportů Šumperk. O místě tréninku s předstihem informujeme rodiče e-mailem.
123 AIKIDO - ÚTERÝ 16:15 17:45 Sever Sál 9 15 19.9.2023 4.6.2024 Tomáš Ficnar 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz.
128 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - ÚTERÝ 15:30 17:00 Obchodní akademie Tělocvična OA 7 12 19.9.2023 4.6.2024 Pavel Hrdina 3150 Přihlásit
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo „pinkat“. Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). V úterý 19. 9. je sraz v 15:15 hod. před hlavním vchodem OA.
137 MÍČOVKY - POKROČILÍ 15:30 16:30 ZŠ Dr. E. Beneše Tělocvična ED Beneše 13 18 19.9.2023 4.6.2024 Martin Kuchtík 1450 Přihlásit
Kroužek pro děti, které mají rády míčové sporty. Zahrajeme si tradiční míčové sporty - florbal, vybíjenou, basketbal, fotbal, volejbal, … Vyzkoušíme i netradiční sporty - DiscGolf, Frisbee, Kin-ball, … Chceš sportovat s partou kámošů? Ano? Míčovky jsou pro tebe správná volba. V kroužku budeme rozvíjet a trénovat pokročilejší dovednosti v některých sportech. Kroužek je vhodný pro děti, které mají zvládnuté základy alespoň některých sportů.
147 MÍČOVKY - ZAČÁTEČNÍCI 14:00 15:00 Komín Tělocvična 10 12 19.9.2023 4.6.2024 Martin Kuchtík 1250 Přihlásit
Kroužek pro děti, které mají rády míčové sporty. Zahrajeme si tradiční míčové sporty - florbal, vybíjenou, basketbal, fotbal, volejbal, … Vyzkoušíme i netradiční sporty - DiscGolf, Frisbee, Kin-ball, … Chceš sportovat s partou kámošů? Míčovky jsou pro tebe správná volba. V kroužku budeme rozvíjet a trénovat základní dovednosti v uvedených sportech. Kroužek je vhodný pro děti, které se chtějí naučit základy.
159 LEZENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 2 16:00 17:00 Vila Doris Herna (stěna) 4 8 19.9.2023 6.6.2024 Luděk Žákovský 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Lezení na umělé stěně pro rodiče s dětmi. Rodiče se naučí jistící techniku na vnitřních lezeckých stěnách. Děti si v bezpečném prostředí lezecké stěny osvojí základní lezecké pohyby a návyky, zvyknou si na lezecký úvazek nebo spouštění na laně.
125 AIKIDO - DOSPĚLÍ 18:00 19:30 Sever Sál 15 99 19.9.2023 4.6.2024 Tomáš Ficnar 2250
(1600)
Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro dospělé a mládež, začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Tréninky budou probíhat v úterý od 18:00 a ve čtvrtek od 18:00 na Severu. Je možné navštívit zkušební trénink.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
18 VESELÁ TĚLOCVIČNA 1 16:45 17:45 Komín Tělocvična 6 7 20.9.2023 5.6.2024 Veronika Šubrtová 1200 Přihlásit
Veselá tělocvična 1 je kroužek zaměřený na děti ve věku 6-7 let, který se věnuje rozvoji jejich pohybových schopností. Kroužek je koncipován tak, aby dětem přinesl radost ze sportu. Kroužek nabízí širokou škálu aktivit zaměřených na koordinaci, rovnováhu, sílu, pohyblivost a vytrvalost, které přispívají k rozvoji motorických dovedností dětí. V rámci kroužku jsou využívány různé pomůcky a herní prvky, které dětem umožňují výraznější zapojení a zábavnou formu tréninku.
139 ČLOVÍČKU, HÝBEJ SE! 09:30 10:30 Komín Tělocvična 2 3 20.9.2023 5.6.2024 Veronika Šubrtová 1600 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Na děti a rodiče čeká pestrý program zaměřený na rozvoj pohybových dovedností. Jednotlivé hodiny budou tematicky provázány. Spojíme pohyb a rozvoj učení se barev, zvířat, ročních období, tvarů, části těl, ... Míč bude náš velký kamarád – házení, chytání, kopání a honění míče patří k základním dovednostem, které u dětí v této věkové kategorii budeme prohlubovat. Rozvinem nejen obratnost a rychlost, ale i jemnou a hrubou motoriku. Děti se také naučí vzájemné spolupráci.
15 PARKOUR (7 - 9 LET) 14:00 15:30 Komín Tělocvična 7 9 20.9.2023 5.6.2024 Soňa Vávrová 1850 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek Parkour pro věkovou skupinu 7 - 9 let je navržen tak, aby děti objevovaly svět parkouru (akrobatické cviky přes měkké překážky) s důrazem na bezpečnost a zábavu. Hlavním cílem je podporovat fyzický rozvoj, sebevědomí a sebeovládání dětí. Aktivity v parkouru je naučí znát své tělo, odhadovat vlastní možnosti a důvěřovat ve své schopnosti. Parkour bude probíhat v tělocvičně na Komíně.
21 JÓGOVÉ HÝBÁNKY 15:00 16:00 Komín Trampoška 6 9 20.9.2023 5.6.2024 Veronika Šubrtová 1000 Přihlásit
Jógové Hýbanky je kroužek zaměřený na dětskou jógu. Cílem kroužku je poskytnout dětem zábavný a interaktivní způsob, jak se seznámit s jógou a rozvíjet své tělesné i duševní schopnosti. Během školního roku se děti seznámí s různými aspekty jógy, včetně základních ásan (pozic), dechových cvičení a relaxačních technik. Jednotlivé hodiny kroužku jsou naplánovány tak, aby byly zábavné a přístupné pro děti. Zahrnují hry, pohádky a společné cvičení.
28 NERFKY 15:45 16:45 Komín Tělocvična 9 14 20.9.2023 5.6.2024 Soňa Vávrová 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek Nerfky je zábavná a interaktivní aktivita určená pro děti ve věku 9 až 14 let. Hlavním cílem je podpora fyzické aktivity a kreativity prostřednictvím různých her a scénářů, ve kterých se děti mohou připojit do simulovaných bojových situací. Kroužek Nerfky také poskytuje bezpečné prostředí, kde se děti učí pravidla fair play, spolupráce a týmového ducha. Skrz různé herní aktivity a soutěže si děti rozvíjejí koordinaci pohybů, strategické myšlení a schopnost komunikovat ve skupině. Kroužek bude probíhat v tělocvičně na Komíně.
96 LEZENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 17:00 18:00 Vila Doris Herna (stěna) 4 8 20.9.2023 5.6.2024 Luděk Žákovský 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Lezení na umělé stěně pro rodiče s dětmi. Rodiče se naučí jistící techniku na vnitřních lezeckých stěnách. Děti si v bezpečném prostředí lezecké stěny osvojí základní lezecké pohyby a návyky, zvyknou si na lezecký úvazek nebo spouštění na laně.
127 ZÁKLADY ZÁVODNÍHO BADMINTONU - STŘEDA 16:00 17:30 Obchodní akademie Tělocvična OA 7 12 20.9.2023 5.6.2024 Pavel Hrdina 3150 Přihlásit
Děti naučíme hravou formou pravidlům, správné technice badmintonových úderů a pohybu po kurtu. Není nutné, aby vaše dítě již umělo "pinkat". Pro ty nejšikovnější je následně možnost výkonnostního růstu v badmintonovém klubu. Vybavení - vlastní raketa a boty do haly (umělý povrch). Ve středu 20. 9. je sraz v 15:50 hod. před hlavním vchodem OA.
134 ORIENTAČNÍ BĚH SE SEVERKOU 16:30 18:00 Jiné Šumperk a okolí 6 19 20.9.2023 5.6.2024 Zdenka Králová 950 Přihlásit
Kroužek je určen pro zájemce, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Orientační běh potřebuje všestranné sportovce, proto rozvíjíme pohybové dovednosti, zvyšujeme fyzickou kondici, učíme orientaci v terénu a práci s buzolou a mapou. Kroužek vede kvalifikovaná trenérka orientačního běhu Zdenka Králová s podporou dalších trenérů, což umožňuje rozdělení dětí do skupin podle věku a úrovně dovedností. Od listopadu do března se scházíme v tělocvičně na „Zámečku“ (Bulharská ul.), kde hrajeme pohybové i jiné hry, cvičíme, trénujeme základy běžecké techniky a věnujeme se mapové přípravě. V jarních a podzimních měsících probíhají schůzky v šumperských parcích a příměstském lese, kde trenéři připravují různé druhy tréninků pro výuku a zdokonalení techniky orientačního běhu. Speciální vybavení do kroužku není třeba, buzoly zapůjčíme. Malí orientační běžci potřebují oblečení a obutí odpovídající pro pobyt v tělocvičně nebo v terénu. Těšíme se na všechny, kteří si chtějí vyzkoušet kouzlo a dobrodružství orientačního běhu. První schůzka 20. 9. 2023 je u Vily Doris. Místo schůzek v terénu je předem oznámeno rodičům.
136 FUNKČNÍ TRÉNINK 15:30 16:30 Cvičírna Cvičírna 15 99 20.9.2023 5.6.2024 Luděk Žákovský 2000
(2750)
Přihlásit
Všestranný silový a kondiční rozvoj. Naučíme se cvičit s vlastní vahou, zlepšíme koordinaci, výskoky a obecnou sílu. Využijeme i lehké činky, hrazdu, švihadlo, nebo kardio stroje a vyzkoušíme si i základy olympijského vzpírání. Potkávat se budeme v profesionálně vybavené crossfitové tělocvičně. Tento kroužek je vhodný do kombinace s novinkou v naší nabídce - Cvičení s Kettlebelly.
154 PING PONG 1 16:00 17:00 Pinpongárna Pinpongárna 9 11 20.9.2023 5.6.2024 Lukáš Müller 1350 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
155 PING PONG 2 17:00 18:00 Pinpongárna Pinpongárna 12 15 20.9.2023 5.6.2024 Lukáš Müller 1350 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek stolního tenisu pro začátečníky i pokročilé. Ukážeme si, jak provádět podání a základní údery. Vše si budeme procvičovat samotným hraním vzájemně mezi sebou, což bude hlavní náplní našich setkání. Každý malý stolní tenista bude potřebovat vlastní pálku, sportovní oblečení a sálovou obuv.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
149 TĚLOCVIČNA PRO NEJMENŠÍ 1 09:00 10:30 Komín Tělocvična 1 4 21.9.2023 6.6.2024 Lada Petraturová 1550 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Pohybově-sportovní kroužek pro nejmenší děti a jejich rodiče. Cílem kroužku je v dětech podpořit pozitivní vztah k pohybu. Budeme si společně hrát s různými sportovním pomůckami, zlepšovat své motorické dovednosti, koordinaci, překonávání překážek a bavit se při pohybu v tělocvičně. Rodiče i děti budou potřebovat pohodlné sportovní oblečení a obuv.
22 SPORTOVNÍ HRY - HOLKY 15:00 16:30 Komín Tělocvična 10 15 21.9.2023 6.6.2024 Veronika Šubrtová 1550 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro dívky, které si chtějí ve svém volném čase společně zasportovat. V kroužku budeme zkoušet míčové i jiné sporty. Zařadíme i lehká posilování a kruhové tréninky podporující individuální rozvoj a kondici.
23 STREETBALL 16:45 18:15 Komín Tělocvična 10 15 21.9.2023 6.6.2024 Veronika Šubrtová 1200 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Streetball je sport, který vznikl v USA jako městská forma basketbalu. Jedná se o druh basketbalu, který hrají 3 hráči proti 3 hráčům. V rámci kroužku budeme trénovat basketbalové techniky, rozvoj rychlosti s míčem i bez míče, obratnost s míčem.
35 VOLEJBAL 18:15 19:45 Komín Tělocvična 13 99 21.9.2023 6.6.2024 Ivana Žůrková 1550
(2350)
Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Sportovní kroužek pro všechny, kteří chtějí zlepšit své volejbalové dovednosti. Kroužek je určen pro začátečníky i mírně pokročilé. Budeme pracovat na zlepšení techniky volejbalových úderů a pohybu na hřišti. Nutná vhodná obuv do tělocvičny.
93 VOLEJBAL PRO DĚTI 15:30 17:00 ZŠ Dr. E. Beneše Tělocvična ED Beneše 9 13 21.9.2023 6.6.2024 Luděk Žákovský 1650 Přihlásit
Sportovní kroužek pro holky a kluky, kteří se chtějí naučit základy volejbalu. Budeme zlepšovat své dovednosti s míčem (házení, chytání, odbíjení) a naučíme se volejbalové údery (prsty, bagr, lob, smeč i podání). Pomocí her, cvičení a soutěží se seznámíme pohybem na hřišti a s pravidly volejbalu. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti - rychlost, sílu a koordinaci a také spolupráci a vzájemnou podporu v týmu. Pro účast v kroužku budeme potřebovat sportovní oblečení a sálovou obuv. Druhý vedoucí Martina Žákovská.
124 AIKIDO - ČTVRTEK 16:15 17:45 Sever Sál 9 15 21.9.2023 6.6.2024 Tomáš Ficnar 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro aktivní děti, které se chtějí naučit japonskému bojovému umění Aikido. Naučíme se, jak se vyhnout útoku, obraným technikám a pádům. Vyzkoušíme také cvičení s japonskými zbraněmi jako je meč, tyč a nůž (dřevěné varianty). Zahrajeme si také různé „bojové“ hry. Na trénink budeme potřebovat sportovní oblečení nebo keikogi(kimono). Více o Aikido na webu: aikidosumperk.cz V případě zájmu o kroužek je možné navštívit zkušební trénink. Předběžné info o možné rezervaci místa a aktuálním stavu naplněnosti zjistíte u vedoucího kroužku na e-mailu: info@aikidosumperk.cz
126 BADMINTON - ČTVRTEK - REKREAČNÍ 16:00 17:30 ZŠ Vrchlického Tělocvična 9 17 21.9.2023 6.6.2024 Jiří Kadláček 1950 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek badmintonu pro začátečníky a mírně pokročilé. Budeme se učit zvládat základní údery, jednoduché herní situace a pravidla hry badminton. Následně budeme mezi sebou soutěžit ve dvouhře a čtyřhře. Pro naši činnost budeme potřebovat pálku na badminton, alespoň 3 míčky (čím bude kvalitnější vybavení, tím pro vás bude vše příjemnější a jednodušší), sportovní oděv a sálovou obuv do tělocvičny (umělý povrch). Začínáme ve čtvrtek 21. 9. 2023, sraz v 15:50 hod. před ZŠ Šumperk, Vrchlického 22.
138 NERFKY 2 14:00 15:00 Komín Tělocvična 9 14 21.9.2023 6.6.2024 Soňa Vávrová 1400 Přihlásit
Kroužek Nerfky je zábavná a interaktivní aktivita určená pro děti ve věku 9 až 14 let. Hlavním cílem je podpora fyzické aktivity a kreativity prostřednictvím různých her a scénářů, ve kterých se děti mohou připojit do simulovaných bojových situací. Kroužek Nerfky také poskytuje bezpečné prostředí, kde se děti učí pravidla fair play, spolupráce a týmového ducha. Skrz různé herní aktivity a soutěže si děti rozvíjejí koordinaci pohybů, strategické myšlení a schopnost komunikovat ve skupině. Kroužek bude probíhat v tělocvičně na Komíně.
24 PILATES 18:30 19:30 Komín Úpolovka 15 50 21.9.2023 6.6.2024 Veronika Šubrtová 1600
(900)
Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Začneme s Pilates zcela od základů. S každou lekcí se budeme učit něco nového a upevňovat již naučené cviky. Základem cvičení je správná práce se svaly v oblasti pánve a dolní části břicha, a správné dýchání. Nestačí, ale jen posilovat, je také nutné protahovat. Ani na to nebudeme zapomínat. Budeme pracovat s originálními Pilates pomůckami.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
29 SPORTOVNĚ ZÁŽITKOVÉ PÁTKY 14:30 16:30 Jiné Šumperk a okolí 10 16 22.9.2023 7.6.2024 Soňa Vávrová 1800 Přihlásit
Kroužek Sportovně zážitkové pátky je výjimečný program určený pro děti, které touží poznat nové sporty a zažít nezapomenutelná dobrodružství. Tento kroužek nabízí širokou škálu tradičních i netradičních letních a zimních sportů. Pomáhá rozvíjet jejich fyzické schopnosti, sebevědomí a sociální interakce prostřednictvím aktivit, které přinášejí radost, zábavu a nezapomenutelné zážitky. Schůzky budou probíhat jednou za 14 dní. Začínáme v pátek 22.9.2023. Druhou vedoucí kroužku je Veronika Šubrtová.
133 ŠACHY 15:00 16:00 Vila Doris Sál 7 18 22.9.2023 7.6.2024 Rostislav Vodák 1200 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro všechny děti, které už umí tahat šachovými figurkami, ale chtěly by navíc porážet své rodiče, prarodiče, spolužáky, ... Ukážeme si, jak správně vyvinout figurky, dát soupeři mat, vyhrát s jedním pěšcem a základní triky. S pokročilejšími se podíváme na základy taktiky a strategie správně vedené partie.
 
Keramické a výtvarné
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
9 MALBA A KRESBA 1 14:45 16:45 Vila Doris Hobby ateliér 12 99 18.9.2023 3.6.2024 Irena Slavíková 2400
(3700)
Přihlásit
Kroužek pro mládež i dospělé, kteří se zajímají o klasické postupy a techniky. Především se budeme věnovat kresbě tužkou, uhlem, malbě akvarelem a akrylem. Dále méně tradičním barveným grafitům, základům čínské malby, pastelkám. Uvolníme ruku i mozek. Budeme procvičovat reálné zpracování zátiší podle předloh, ale i krajinu v plenéru, zvládneme i něco z abstrakce. Kroužek je vhodný i jako příprava na talentové přijímací zkoušky.
30 TVOŘILKA 14:30 16:00 Komín Šicí dílna 8 15 18.9.2023 3.6.2024 Eva Pšenčíková 1500 Přihlásit
Kroužek pro děvčata, která si chtějí osvojit ruční práce a řemesla. Naučíme se základy šití v ruce a zkusíme i šicí stroj. Zvládneme spolu tkaní, tisk na látku a výrobu módních doplňků. Budeme malovat, plstit, drátovat a realizovat své vlastní nápady. Kroužek nabízí individuální přístup s možností vytvořit si originální a jedinečný vlastní výrobek.
31 ŠICÍ DÍLNA 16:30 18:30 Komín Šicí dílna 16 99 18.9.2023 3.6.2024 Eva Pšenčíková 2150
(4200)
Přihlásit
Základy šití na stroji. Vytvoření vlastního střihu na konkrétní oděvní kousek. Šití sukní, šatů a dalších oděvních doplňků. Společné tvoření originálních kousků. Šití z vlastních látek.
45 KERAMIKA 1 14:00 15:30 Komín Artedílna 7 15 18.9.2023 3.6.2024 Hana Janů 1850 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
46 KERAMIKA 2 15:45 17:15 Komín Artedílna 7 15 18.9.2023 3.6.2024 Hana Janů 1850 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
49 VYRÁBĚNÍ Z PAPÍRU 14:15 15:45 Vila Doris Hladomorna 8 16 2.10.2023 3.6.2024 Magdalena Gieslová 1650 Přihlásit
Výtvarný kroužek, ve kterém budeme různými technikami pomocí barev, sprejů, gelli plate, tisku, embossingu, ... dekorovat papír. Z hotových papírů a kartonů budeme vytvářet další díla - přáníčka, 3D zvířátka, drobné dárky, ... Kroužek je vhodný pro děti, které rády vyrábějí.
109 MALBA A KRESBA 2 17:00 19:00 Vila Doris Hladomorna 12 99 18.9.2023 3.6.2024 Irena Slavíková 2400
(3700)
Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro mládež i dospělé, kteří se zajímají o klasické postupy a techniky. Především se budeme věnovat kresbě tužkou, uhlem, malbě akvarelem a akrylem. Dále méně tradičním barveným grafitům, základům čínské malby, pastelkám. Uvolníme ruku i mozek. Budeme procvičovat reálné zpracování zátiší podle předloh, ale i krajinu v plenéru, zvládneme i něco z abstrakce. Kroužek je vhodný i jako příprava na talentové přijímací zkoušky.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
60 VÝTVARNÉ HRANÍ PRO NEJMENŠÍ 09:30 11:00 Komín Výtvarný ateliér 2 3 19.9.2023 4.6.2024 Romana Večeřová 1750 Přihlásit
Výtvarný kroužek pro nejmenší děti a rodiče, ve kterém si budeme společně hrát s výtvarnými technikami, pomůckami, materiály, … Vznikne tak společné dílo, jehož tvůrcem bude více dospělý než dítě. Dojde k navazování nových sociálních návyků, vztahů, … Motivací nám bude pohádka, roční období, … Jistě se nám bude hodit pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
33 TVŮRČÍ KRESLENÍ 14:00 15:30 Komín Šicí dílna 10 15 19.9.2023 4.6.2024 Eva Pšenčíková 1400 Přihlásit
Systematický přístup ke kreslení pro všechny, kteří rádi kreslí. Budeme procházet různé techniky, objevovat a kreslit věci kolem sebe takové, jaké ve skutečnosti jsou. Objevíme v sobě tvůrčí schopnosti a zjistíme, že kreslení je i skvělá forma relaxace. I s obyčejnou tužkou vytvoříme neobyčejná díla.
34 TVOŘIVÁ KERAMIKA 16:00 17:30 Komín Artedílna 8 12 19.9.2023 4.6.2024 Eva Pšenčíková 1600 Přihlásit
Keramika není jen hlína a konečný výrobek. V tomto kroužku budeme v sobě objevovat tvořivost a fantazii. Vytvoříme společně příběhy, které se promění v keramická díla. Vše, co vytvoříme, bude mít svůj příběh. Rukama nám projde více druhů hlíny, více technik i barev.
47 DEVATERO ŘEMESEL 15:00 17:00 Vila Doris Hladomorna 9 15 19.9.2023 4.6.2024 Hana Janů 1900 Přihlásit
Kroužek pro děti od 9 let, které si chtějí vyzkoušet stará tradiční i nová moderní řemesla, rády tvoří a zkouší nové věci. V kroužku se mimo jiné naučíme plést košíky z pedigu, drátovat, vyrábět mýdla, svíčky, batikovat, vyzkoušíme si vitráž nebo malovat na textil. Budeme tvořit z různých materiálů, ze starých věcí budeme dělat věci nové.
51 ŘEMESLA - MODERNĚ? 16:30 18:30 Vila Doris Hobby ateliér 11 18 3.10.2023 4.6.2024 Magdalena Gieslová 2350 Přihlásit
Řemeslný kroužek pro starší děti. Objevíme nové a zajímavé možnosti starých řemesel - vitráže, výroby papíru, patchworku, smaltování, mozaiky, pryskyřice a linorytu. Ukážeme si, že tradiční řemesla nemusí být nuda.
61 VÝTVARNÝ KROUŽEK 1 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 19.9.2023 4.6.2024 Romana Večeřová 1750 Přihlásit
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů výtvarničení a vyzkoušíme si, jak tvoří známí i méně známí výtvarní umělci. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, ale spíše o experimentování s výtvarným uměním.
62 VÝTVARNÉ HRANÍ 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 6 8 19.9.2023 4.6.2024 Romana Večeřová 1750 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Výtvarný kroužek pro předškoláky a školáky do 2. třídy. V kroužku budeme zdokonalovat výtvarné dovednosti, hrát si a experimentovat s výtvarným i odpadovým materiálem. Budeme rozvíjet fantazii, tvořivost, … K tomu všemu budeme potřebovat pracovní oblečení.
163 VÝTVARNÁ DÍLNA - NOVÝ MALÍN 14:00 15:30 Základní škola a Mateřská škola Nový Malín Výtvarka ve škole 8 11 3.10.2023 4.6.2024 Irena Slavíková 1000 Přihlásit
Kroužek pro menší děti, které rády malují, ale i tvoří pro sebe i své blízké. Základy výtvarného umění, které prolneme vyráběním tak, aby nás "jenom malování" nenudilo po celý rok. Budeme malovat tužkou, pastelkami a zvládneme i akvarel. Při vyrábění zpracujeme především věci běžně dostupné kolem nás, navrhneme si svůj autorský originál a od nápadů přejdeme k realizaci. Budeme tvořit například z PET lahví, kartonu, přízí, korálků, textilu. Nahlédneme pod pokličku scrapbooku, plstění, vitráží, macramé, paper-mache, bižuterní výroby. Ozdobíme sebe i své interiéry, vytvoříme mnoho užitečných a krásných věcí.
164 MALBA A KRESBA - NOVÝ MALÍN 15:45 17:15 Základní škola a Mateřská škola Nový Malín Výtvarka ve škole 11 100 3.10.2023 4.6.2024 Irena Slavíková 1400
(2350)
Přihlásit
Kroužek pro mládež i dospělé, kteří se zajímají o klasické postupy a techniky. Především se budeme věnovat kresbě tužkou, uhlem, malbě akvarelem a akrylem. Dále méně tradičním barveným grafitům, základům čínské malby, pastelkám. Uvolníme ruku i mozek. Budeme procvičovat reálné zpracování zátiší podle předloh, ale i krajinu v plenéru, zvládneme i něco z abstrakce. Kroužek je vhodný i jako příprava na talentové přijímací zkoušky.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
64 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 1 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 4 6 20.9.2023 5.6.2024 Romana Večeřová 1750 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Výtvarný kroužek pro „školkové“ děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim tvořit. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vznikne tak společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
12 KREATIVNÍ ATELIÉR 17:30 20:00 Vila Doris Hladomorna 15 99 20.9.2023 5.6.2024 Irena Slavíková 2200
(3800)
Přihlásit
Pohodové setkávání pro mládež i dospělé ve večerních hodinách. Základy malování (pomocí šablon, předloh,...) na různé materiály, především hedvábí a bavlnu. Vyrobíme si šály, šperky, kravaty, trika, tašky, deníčky, přáníčka i obrázky do interiéru. Lehce vyzkoušíme základy čínské malby (pro pokročilé z minulého ročníku budou jiné motivy) a botanického akvarelu, uvolníme tím ruku i mozek k dalšímu tvoření. Budeme experimentovat s tím, na co bude nálada (macramé, plstění, vitráže, výroba ručního papíru,...) a třeba se vrhneme i na recyklaci oděvu a oděvní kresbu jako návrháři.
13 VÝTVARNÁ DÍLNA 15:00 16:30 Vila Doris Laborka 8 12 20.9.2023 5.6.2024 Irena Slavíková 1600 Přihlásit
Kroužek pro menší děti, které rády malují, ale i tvoří pro sebe i své blízké. Základy výtvarného umění, které prolneme vyráběním tak, aby nás "jenom malování" nenudilo po celý rok. Budeme malovat tužkou, pastelkami a zvládneme i akvarel. Při vyrábění zpracujeme především věci běžně dostupné kolem nás, navrhneme si svůj autorský originál a od nápadů přejdeme k realizaci. Budeme tvořit například z PET lahví, kartonu, přízí, korálků, textilu. Nahlédneme pod pokličku scrapbooku, plstění, vitráží, macramé, paper mache, bižuterní výroby. Ozdobíme sebe i své interiéry, vytvoříme mnoho užitečných a krásných věcí.
57 KERAMIKA 3 14:15 15:45 Komín Artedílna 7 16 20.9.2023 5.6.2024 Hana Janů 1850 Přihlásit
Kroužek pro děti, které rády modelují a tvoří z keramické hlíny. Naučíme se různé techniky práce s keramickou hlínou i různé způsoby zdobení výrobků. Vyzkoušíme si také točení na hrnčířském kruhu. V kroužku si vyrobíme celou řadu dekorativní i užitkové keramiky – hrnky, misky, kachle, zvířátka, … Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
58 KERAMIKA 4 16:00 17:00 Komín Artedílna 5 7 20.9.2023 5.6.2024 Hana Janů 1600 Přihlásit
Tvoření z keramické hlíny pro předškolní děti a začínající školáky. Naučíme se základní postupy práce s keramickou hlínou a vyzkoušíme si různé způsoby zdobení výrobků. Motivací bude roční období, pohádka, svátky, ...
63 VÝTVARNÝ KROUŽEK 2 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 20.9.2023 5.6.2024 Romana Večeřová 1750 Přihlásit
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů výtvarničení a vyzkoušíme si, jak tvoří známí i méně známí výtvarní umělci. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, ale spíše o experimentování s výtvarným uměním.
107 ŘEMESLÍČKA 2 16:00 18:00 ZŠ Hanušovice ZŠ Hanušovice 8 16 20.9.2023 5.6.2024 Bohdana Foberová 1100 Přihlásit
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ... K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěru. Schůzky budou probíhat 1 x za 14 dní v ZŠ Hanušovice.
59 KERAMICKÝ KLUB 17:30 19:30 Komín Artedílna 18 99 20.9.2023 5.6.2024 Hana Janů 3500
(2350)
Přihlásit
Tvoření z keramické hlíny pro dospělé. Budeme tvořit drobné plastiky, užitkovou i dekorativní keramiku dle vlastních představ, točit na hrnčířském kruhu a zkoušet si různé způsoby dekorování keramiky. Pro naši činnost v keramické dílně budeme potřebovat pracovní oděv (staré tričko nebo košili).
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
66 VÝTVARNÉ HRANÍ S RODIČI 2 16:00 17:30 Komín Výtvarný ateliér 4 6 21.9.2023 6.6.2024 Romana Večeřová 1500 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Výtvarný kroužek pro „školkové“ děti a rodiče. Půjde o společný čas v ateliéru. Dětem dáme prostor k sebevyjádření a rodičům možnost děti doprovázet a pomáhat jim tvořit. Některé výtvarné aktivity budou děti i dospělí dělat samostatně, některé dohromady. Vznikne tak společné dílo. Ke všem aktivitám budeme potřebovat pracovní oblečení. Nutná přítomnost rodiče.
55 VYRÁBĚNÍ Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ 16:00 17:30 Vila Doris Hobby ateliér 7 12 5.10.2023 6.6.2024 Magdalena Gieslová 2100 Přihlásit
Výtvarný kroužek, ve kterém se pokusíme zábavně a zajímavě přetvořit a vytvořit věci z různých materiálů. Za pomoci barev, štětců, pilek a kladívek budeme pracovat nejen s papírem, ale i se dřevem, plechem a sklem. Kroužek je vhodný pro děti, které rády vyrábí.
65 VÝTVARNÝ KROUŽEK 3 14:00 15:30 Komín Výtvarný ateliér 9 15 21.9.2023 6.6.2024 Romana Večeřová 1750 Přihlásit
Výtvarný kroužek pro děti od 3. třídy. Za pomoci různých výtvarných technik a materiálů pronikneme do tajů výtvarničení a vyzkoušíme si, jak tvoří známí i méně známí výtvarní umělci. Nahlédneme i do výtvarné tvorby s digitální fotografí. V tomto kroužku nepůjde o výuku kresby ani malby, spíše o experimentování s výtvarným uměním.
106 ŘEMESLÍČKA S PEČENÍM 16:00 17:30 Vila Doris Hladomorna 9 16 21.9.2023 6.6.2024 Bohdana Foberová 1850 Přihlásit
Řemeslný kroužek pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet stará i nová řemesla. Ze starých nepotřebných věcí budeme s dětmi tvořit věci nové. Budeme stříhat, lepit, malovat, šít, pracovat s drátem, keramickou hlínou, korálky, ovčí vlnou, textilem, papírem a pedigem. Naučíme se základy drátování, pletení z pedigu, šití, tkaní, batikování, výroby mýdel, pečení, ... K naší činnosti budeme potřebovat starší tričko nebo zástěru.
110 VYRÁBĚNÍ NEJEN PRO MAMKY A DCERY 17:30 19:00 Vila Doris Hobby ateliér 7 12 5.10.2023 6.6.2024 Magdalena Gieslová 1750 Přihlásit
Kroužek pro maminky a jejich děti, ale i babičky a jejich vnoučata, které by rády strávily společný čas při vyrábění. V kroužku bude prostor pro společné projekty, ale i pro samostatné tvoření. Budeme vyrábět přáníčka, album na vzpomínky z výletů. Vyzkoušíme i práci se dřevem a se sklem.
44 ART KLUB TVOŘIVÝCH ŽEN 2 17:15 19:15 Komín Artedílna 18 99 21.9.2023 6.6.2024 Eva Pšenčíková 3600
(2500)
Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Tvoření z keramické hlíny pro dospělé. Budeme tvořit drobné plastiky, užitkovou i dekorativní keramiku dle vlastních představ, točit na hrnčířském kruhu, zkoušet si různé způsoby zdobení keramiky a tvorbu s dalšími výtvarnými materiály.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
151 PALIČKOVÁNÍ 15:00 19:30 Vila Doris Hladomorna 10 99 22.9.2023 7.6.2024 Vlasta Jirásková 1450
(750)
Přihlásit
Kroužek pro všechny, kteří se chtějí naučit paličkovat. Přihlásit se mohou úplní začátečníci i pokročilí. Naučíme se, jak vytvořit vlastní krajku. S sebou nůžky, háček a perlovku barevnou. Schůzky 1x měsíčně po domluvě s vedoucí, první schůzka 22. 9. 2023 v 15:00 hod.
 
Sobota Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
116 PATCHWORK 09:00 15:00 Komín Výtvarný ateliér 18 99 23.9.2023 8.6.2024 Hana Hekrdlová 2350
(1250)
Přihlásit
Rukodělný kroužek pro dospělé, kteří podlehli kouzlu netradiční textilní techniky. Součástí schůzek je zopakování a procvičení základních zásad pro šití patchworku – výběr látek, jejich kombinace, ruční a strojové šití, práce se střihy a šablonami, ... Jsme skupina nadšenců ručních prací, kteří si spolu užívají hezké chvilky při tvoření patchworkových výrobků. Tvoříme pro sebe, pro naše blízké i pro známé a neznámé. Setkáváme se 1x měsíčně v sobotu.
 
Environmentální
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
130 RYBÁŘI - ZAČÁTEČNÍCI 17:00 18:00 Vila Doris Příroda - Kuchyňka 8 15 18.9.2023 3.6.2024 Ondřej Koukola 1450 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek je určen dětem, které se chtějí stát rybářem. Nevíte, k čemu slouží podběrák? Jak vypadá amur nebo lipan? Během roku se naučíme rybářskému umění - navazovat háčky, nahazovat, poznávat naše sladkovodních ryby. V kroužku budeme používat skutečnou rybářskou výbavu. Zhlédneme také video návody, jak ulovit rybu. Vše zakončíme získáním rybářského lístku. A půjdeme i k vodě.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
156 ORNITOLOGICKÝ KROUŽEK 14:00 15:00 SOŠ Zemědělská Klubovna 10 18 18.9.2023 7.6.2024 Zdeněk Zerzáň 1100 Přihlásit
Kroužek pro děti, které mají zájem o přírodu, a to především o ptáky. Při procházkách do přírody se zaměříme na určování ptačích druhů, vyzkoušíme si odchyt a kroužkování v různých lokalitách Šumperska. Společně zjistíme mnoho zajímavostí z ptačí migrace a o ptačím životě. Se zájemci se zaměříme na přípravu k získání licence kroužkovatele. Kroužek se bude z větší části odehrávat v přírodě – nutné vhodné oblečení. Činnost kroužku bude doplněna péčí o domácí zvířata.
 
Technické
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
39 MALÍ KUTILOVÉ 14:30 16:00 Vila Doris Hobby ateliér 7 9 20.9.2023 5.6.2024 Ivana Žůrková 2200 Přihlásit
Kroužek pro děti, které rády něco vyrábí a chtěly by zkusit práci se dřevem. Děti se naučí používat jednoduché nástroje. Zkusíme si měření, řezání, smirkování, šroubování, zatloukání i lepení a malování na dřevo. Budeme rozvíjet zručnost, praktičnost a kreativitu dětí.
165 FOCENÍ S KRIŠTOFEM 15:00 17:00 Vila Doris Sál 9 14 15.11.2023 12.6.2024 Krištof Řezáč 1150 Přihlásit
Kroužek je zábavný a smysluplný, pro děti ve věku 9-14 let, kteří se chtějí naučit základy fotografování bez potřeby vlastního fotoaparátu. Krištof bude děti postupně vést od počátečního porozumění kompozici a expozici až po tvorbu vlastních fotografií. Děti budou mít přístup i k více druhům fotoaparátů, aby si mohly vyzkoušet různé techniky a styly fotografie. Budou mít možnost prezentovat své práce na výstavě pro rodiny a přátele. Tento kroužek podporuje kreativitu a fotografické dovednosti dětí, zatímco poskytuje zábavný způsob, jak objevovat svět fotografie. Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
150 ROBOTIKA A 3D MODELOVÁNÍ 1 14:30 16:30 Komín I-Téčko 10 18 22.9.2023 7.6.2024 Miroslav Haltmar 1700 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Děti se v kroužku naučí pájet a oživovat elektronické obvody. Začátečníci začnou na jednoduché stavebnici (blikající hvězda na vánoční stromeček, elektronická kostka, sledovač čáry, ...). Pokročilí budou konstruovat a následně programovat robota. Účastníci kroužku se naučí modelovat 3D modely pro tisk na 3D tiskárně a vlastní modely vytisknout. Výstupem z kroužku bude znalost elektronických obvodů, znalost pájení, konstruování a programování, modelování a tisk 3D modelů, tik vlastního robota. V ceně kroužku je 1 elektronická stavebnice.
 
Hudební
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
100 KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY 15:00 16:00 Komín Výtvarný ateliér 8 13 18.9.2023 3.6.2024 Petra Benešová 1100 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro všechny děti, které mají rády hudbu a chtěly by si umět zahrát své oblíbené písničky na vlastní hudební nástroj. Naučíme se základní informace o kytaře, základní kytarové akordy a také společně zvládneme zahrát mnoho známých písniček. A to vše zábavnou formou. Vlastní akustická kytara podmínkou.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
3 MOTÝLI - ZPÍVÁNKY 16:45 17:30 Komín Sál M. Raichla 5 6 20.9.2023 5.6.2024 Helena Stojaníková 0 Zápis na webu sboru
První pěvecké krůčky pro chlapce i dívky od 5 let. Radost ze společného zpívání a muzicírování, rozvíjení muzikality i pěveckých dovedností. Dítě nemusí umět zpívat, to je naučíme! Zpívánky jsou určeny dětem, které navštěvují mateřskou školu. Jsou nejmladším přípravnám oddělením pěveckého sboru Motýli Šumperk. Děti mají postupně možnost rozvoje v dalších odděleních sboru.
 
Taneční
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
160 TANCUHRÁTKY 2 15:00 16:00 Komín Trampoška 4 6 18.9.2023 3.6.2024 Anna Muratidisová 1200 Přihlásit
Taneční kroužek pro holky i kluky – MŠ a předškoláky, začátečníky i pokročilejší. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici. Zaměříme se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru. Naučíme se zdravě protáhnout a zpevnit celé tělo. Budeme se soustředit na harmonii pohybů s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, rytmickému cítění a fantazii. Nacvičíme jednoduché choreografii a bude nás čekat i vystoupení.
69 TANCÁK 16:15 17:45 Gymnázium Šumperk Malá tělocvična 13 16 18.9.2023 3.6.2024 Anna Muratidisová 2400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek scénického tance pro dívky i chlapce 7. – 9. tříd, začátečníky i pokročilé. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci, správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění, improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie. Čekají nás během roku různá vystoupení i soustředění.
81 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 1 15:30 17:30 ZŠ Dr. E. Beneše Gym. sál ED Beneše 10 12 18.9.2023 3.6.2024 Vojtěch Nimmerrichter 2650 Přihlásit
Taneční kroužek pro školní děti. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci pokročilí 2, který se koná v středu.
83 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 1 17:30 19:30 Komín Tančírna 11 16 18.9.2023 3.6.2024 Zdeňka Brandejská 2200 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou pro vstup do juniorské soutěžní skupiny. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny přípravka 2, který se koná ve středu.
85 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 1 17:45 19:45 ZŠ Dr. E. Beneše Gym. sál ED Beneše 11 16 18.9.2023 3.6.2024 Vojtěch Nimmerrichter 2650 Přihlásit
Taneční kroužek pro teenagery. Jedná se o juniorskou soutěžní skupinu Tornáda. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny pokročilé 2, který se koná ve středu.
148 FOLÍ DE LA FÚL DOSPĚLÍ B 18:15 20:15 Na Světě Multifunkční sál 16 19 18.9.2023 3.6.2024 Martina Vlková 2500
(3550)
Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro dospívající se zaměřením na STREET DANCE, určen pouze pro pokročilé, stávající členy Folí de la Fúl. Rozšíříme dosavadní taneční dovednosti v jednotlivých stylech STREET DANCE a technických základech tance obecně. Rozvineme vlastní taneční styl, projev. Vytvoříme taneční choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Zúčastníme se tanečních soutěží.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
71 POHYBOVÉ SKOTAČENÍ 09:30 10:30 Komín Trampoška 2 4 19.9.2023 4.6.2024 Anna Muratidisová 1200 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Tanečně pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Rozvineme pohybové a výrazové dovednosti prostřednictvím tanečně-pohybových her, kterým bude předcházet naladění příběhem, básničkou, … Budeme se věnovat prostorovému a rytmickému cítění, improvizaci, … Kroužek je určen pro děti s rodiči.
75 TORNÁDO SISINKY 1 17:15 18:15 Komín Tančírna 5 6 19.9.2023 4.6.2024 Zdeňka Brandejská 1700 Přihlásit
Taneční kroužek pro předškolní děti. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se jednoduché choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
76 TORNÁDO SISINKY 2 16:00 17:00 Komín Tančírna 4 5 19.9.2023 4.6.2024 Zdeňka Brandejská 1700 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro předškolní děti. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se jednoduché choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
77 TORNÁDO - CVRČCI MINI 1 16:00 17:00 Komín Trampoška 6 8 19.9.2023 4.6.2024 Šárka Brandejská 1400 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Taneční kroužek, ve kterém se děti seznámí s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat ve skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlásit se také do kroužku Cvrčci mini 2, který se koná ve čtvrtek.
79 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 1 17:15 18:45 Komín Trampoška 8 10 19.9.2023 4.6.2024 Irena Čiklová 1700 Přihlásit
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou pro vstup dětí do dětské soutěžní skupiny. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Naučíme se, jak spolupracovat s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris a vybraných tanečních soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci přípravka 2, který se koná ve čtvrtek.
142 FOLÍ DE LA FÚL - MINI DĚTI 15:00 16:30 ZŠ Dr. E. Beneše Gym. sál ED Beneše 6 9 19.9.2023 4.6.2024 Petra Eliášová 2250 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE, určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Naučíme se základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do jednoduchých tanečních vazeb. Rozvineme vlastní taneční styl. Vytvoříme taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Zahrajeme si tanečně-pohybové hry, naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Druhá trenérka Renata Eliášová.
88 TORNÁDO POUŠTNÍ RŮŽE 18:30 20:00 Komín Tančírna 20 99 19.9.2023 4.6.2024 Zdeňka Brandejská 2700 Přihlásit
Taneční kroužek pro dospělé dámy i pány, začátečníky i pokročilé. Získáme taneční a pohybovou průpravu různých tanečních technik a stylů. Budeme také používat tanec a pohyb k relaxaci a udržování svého tělesného zdraví a kondice. Naučíme se vybrané choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
54 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 1 16:00 17:00 Komín Tančírna 3 4 20.9.2023 5.6.2024 Zdeňka Brandejská 1450 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme tanečky různých žánrů a další pohybové aktivity. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Zúčastníme se vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních kroužcích pro starší děti. Nutná přítomnost rodiče.
72 TANCÁČEK 14:30 16:00 Komín Tančírna 9 12 20.9.2023 5.6.2024 Anna Muratidisová 1500 Přihlásit
Taneční kroužek pro holky i kluky 4. – 5. tříd, začátečníky i pokročilejší. Budeme se zaměřovat především na schopnost vyjádření nálady tancem, vcítění se do hudby a objevování „nových“ možností pohybu v tanci, správné držení těla, techniku pohybů, prostorové a rytmické cítění, improvizaci. Naučíme se vyjadřovat pohybem a společně vytvoříme jednoduché choreografie. Čekají nás během roku různá vystoupení.
82 TORNÁDO - CVRČCI POKROČILÍ 2 15:00 17:00 ZŠ Dr. E. Beneše Gym. sál ED Beneše 10 12 20.9.2023 5.6.2024 Natálie Kučerová 2800 Přihlásit
Taneční kroužek pro školní děti. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky a rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na veřejných akcích i soutěžích. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci pokročilí 1, který se koná v pondělí.
146 TORNÁDO - BUBLINY POKROČILÉ 2 17:45 19:45 Komín Tělocvična 11 16 20.9.2023 5.6.2024 Natálie Kučerová 2500 Přihlásit
Taneční kroužek pro teenagery. Jedná se o juniorskou soutěžní skupinu Tornáda. Prohloubíme znalost vybraných tanečních technik a stylů. Budeme nadále podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se náročnější choreografie, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost i na vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny pokročilé 1, který se koná v pondělí.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
56 TORNÁDO - SISINKY A RODIČE 2 09:30 10:30 Komín Tančírna 2 3 21.9.2023 6.6.2024 Zdeňka Brandejská 1450 Přihlásit
Taneční kroužek pro rodiče a jejich děti. Společně se naučíme tanečky různých žánrů a jiné pohybové aktivity. Rozvineme prostorové, rytmické a dynamické cítění. Budeme si také hrát a učit se říkadla a básničky. Zúčastníme se vystoupení v rámci akcí SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti v budoucnu navázat v tanečních skupinách pro starší děti.
140 TANCUHRÁTKY 15:00 16:00 Komín Trampoška 4 6 21.9.2023 6.6.2024 Anna Muratidisová 1200 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro holky i kluky – MŠ a předškoláky, začátečníky i pokročilejší. Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici. Zaměříme se na správné držení těla, koordinaci pohybů a vnímání prostoru. Naučíme se zdravě protáhnout a zpevnit celé tělo. Budeme se soustředit na harmonii pohybů s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, rytmickému cítění a fantazii. Nacvičíme jednoduché choreografii a bude nás čekat i vystoupení.
78 TORNÁDO - CVRČCI MINI 2 16:00 17:00 Komín Tančírna 6 8 21.9.2023 6.6.2024 Jitka Unzeitigová 1350 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro děti 1. a 2. tříd. Budeme se seznamovat s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris. Na tento kroužek mohou děti navázat v tanečních skupinách pro starší děti. Doporučujeme přihlásit se také do kroužku Cvrčci mini 1, který se koná v úterý.
80 TORNÁDO - CVRČCI PŘÍPRAVKA 2 17:15 18:45 Komín Tančírna 8 10 21.9.2023 6.6.2024 Jitka Unzeitigová 1700 Přihlásit
Taneční kroužek pro školní děti je přípravkou pro vstup dětí do dětské soutěžní skupiny Tornáda. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a styly. Naučíme se, jak spolupracovat s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris a vybraných tanečních soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Cvrčci přípravka 1, který se koná v úterý.
84 TORNÁDO - BUBLINY PŘÍPRAVKA 2 17:30 19:30 Komín Trampoška 11 16 21.9.2023 6.6.2024 Alexandra Sládková 2600 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek je určen pro starší děti a teenagery. Je přípravkou pro vstup do juniorské soutěžní skupiny. Seznámíme se s vybranými tanečními technikami a tanečními styly. Budeme podporovat kooperaci s jinými tanečníky, rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Naučíme se choreografie, se kterými vystoupíme na akcích SVČ Doris i vybraných soutěžích. Doporučujeme přihlášení také do kroužku Bubliny přípravka 1, který se koná v pondělí.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
87 TORNÁDO - ANDÍLCI 17:15 20:15 Komín Tělocvična 15 26 22.9.2023 7.6.2024 Natálie Kučerová 2850
(4800)
Přihlásit
Taneční kroužek pro teenagery a mládež. Budeme prohlubovat znalost vybraných tanečních technik a tanečních stylů. Naučíme se, jak podporovat kooperaci s jinými tanečníky, dále rozvíjet prostorové, rytmické a dynamické cítění. Nacvičíme náročnější choreografie, se kterými budeme vystupovat na akcích pro veřejnost i na soutěžích. Druhý vedoucí Vojtěch Nimmerrichter.
111 FOLÍ DE LA FÚL - DĚTI C 15:30 17:00 Komín Tělocvična 10 12 22.9.2023 7.6.2024 Petra Urbánková 1900 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro děti se zaměřením na STREET DANCE, určen pouze pro mírně pokročilé. Navážeme nejen na základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do krátkých tanečních vazeb, budeme rozvíjet vlastní taneční styl. Budeme tvořit taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Zahrajeme si tanečně-pohybové hry, naučíme se relaxaci a protažení celého těla. Další trenérky Lucie Hönigová a Lucie Hansmannová.
141 FOLÍ DE LA FÚL JUNIOŘI B 15:00 16:30 Komín Tančírna 13 16 22.9.2023 7.6.2024 Tereza Hudská 1800 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Taneční kroužek pro děti a dospívající se zaměřením na STREET DANCE, určen pouze pro mírně pokročilé. Navážeme nejen na základní kroky jednotlivých stylů STREET DANCE, které spojíme do krátkých tanečních vazeb, budeme rozvíjet vlastní taneční styl. Budeme tvořit taneční choreografie v kategoriích STREET DANCE a SHOW DANCE, se kterými vystoupíme na akcích pro veřejnost. Můžeme se zúčastnit tanečních soutěží. Naučíme se relaxaci a protažení celého těla.
 
Mateřské centrum
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
67 HRANÍČKO - ÚTERÝ 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 4 19.9.2023 4.6.2024 Marcela Mrázková 1800 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomáhat, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
144 MUZIKOHRANÍ 1 15:30 17:00 Komín Mateřské centrum 2 3 19.9.2023 4.6.2024 Marcela Mrázková 1500 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Pravidelné setkávání dětí v doprovodu a spolupráci rodičů, kde se budeme učit rozvíjet hudební vnímání a hudební schopnosti. Budeme i výtvarně zpracovávat některá témata - písničky, takže se děti budou setkávat i s novými technikami výtvarné tvorby. Součástí budou pohybové i hlasové rozcvičky a to všechno formou hry.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
68 HRANÍČKO - ČTVRTEK 09:30 11:30 Komín Mateřské centrum 2 5 21.9.2023 6.6.2024 Marcela Mrázková 1800 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Pravidelné setkávání pro rodiče s dětmi, kde se společně naučíme nové básničky, písničky a tanečky. Budeme také hrát různé hry podporující všestranný rozvoj dítěte. Seznámíme se s tvořením pomocí jednoduchých výtvarných technik. To vše za pomoci rodiče, který svému dítěti může pomáhat, když si ještě není jisto samo sebou nebo svým výkonem.
145 MUZIKOHRANÍ 2 15:30 17:00 Komín Mateřské centrum 3 5 21.9.2023 6.6.2024 Marcela Mrázková 1500 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Pravidelné setkávání dětí v doprovodu a spolupráci rodičů, kde se budeme učit rozvíjet hudební vnímání a hudební schopnosti. Budeme i výtvarně zpracovávat některá témata - písničky, takže se děti budou setkávat i s novými technikami výtvarné tvorby. Součástí budou pohybové i hlasové rozcvičky a to všechno formou hry. Vzhledem k tomu, že zde budou děti o trošku starší, než v Muzikohraní 1, budeme i program mít trochu víc rozšířený o další hudební aktivity.
 
Ostatní
 
Pondělí Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
50 AKTIVNÍ VÁLENÍ PRO PUBERŤÁKY... 16:00 18:00 Vila Doris Sál 12 18 2.10.2023 3.6.2024 Magdalena Gieslová 2000 Přihlásit
Kroužek pro „puberťáky" (holky i kluky), kteří se chtějí socializovat. V rámci aktivního válení zhlédneme film, probereme závažná témata, zahrajeme si hru, vyluštíme kvíz. Společně zkusíme najít nové aktivity, ke kterým jste se ještě nedostali.
94 VAŘENÍ S LUĎOU 14:30 16:30 Vila Doris Příroda - Kuchyňka 9 13 18.9.2023 3.6.2024 Luděk Žákovský 2850 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Setkávat se budeme v naší moderně vybavené kuchyňce, kde se naučíme vařit a péct slané i sladké pokrmy. Vyzkoušíme si základní i pokročilé kulinářské techniky. Naučíme se plánovat a nakupovat. A to nejdůležítější. Co si navaříme, to si taky sníme!
129 DESKOVÉ HRY NÁS BAVÍ 15:30 17:30 Vila Doris Laborka 6 10 18.9.2023 3.6.2024 Eliška Junová 1500 Přihlásit
Člověče, nezlob se nebo Dostihy zná asi každý. Existuje však mnoho jiných skvělých her - deskových, karetních, kooperativních, kompetitivních, gamebooky, příběhové, vědomostní, ... V kroužku deskových her si zahrajeme rozmanitou paletu her a zažijeme hodně legrace. Nebudou chybět ani novější hry, které vyšly teprve letos nebo vloni. Deskové hry navíc učí děti zábavnou formou plánovat tahy a promýšlet strategii. Navíc procvičí paměť, soustředění, a postřeh. Při hraní her se děti také učí spolupracovat.
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
40 MALÍ KULINÁŘI 14:45 16:45 Vila Doris Příroda - Kuchyňka 7 9 19.9.2023 4.6.2024 Ivana Žůrková 2800 Přihlásit
V kroužku vaření se děti naučí připravovat jednoduchá jídla. Začneme studenou kuchyní. Budeme krájet, loupat a mazat. Časem přidáme vaření a upečeme také nějakou dobrotu. Vytvoříme si svoji kuchařku, naučíme se prostírat, stolovat a všechno po sobě v hezké kuchyňce zase uklidit. V ceně kroužku jsou zahrnuty potraviny na vaření a pečení.
52 OD KAŽDÉHO TROCHU 14:15 16:15 Vila Doris Hobby ateliér 13 19 3.10.2023 4.6.2024 Magdalena Gieslová 2100 Přihlásit
Kroužek pro děti, které nejsou zaměřené na něco konkrétního a rády by trávily čas s jinými dětmi. Během roku vyzkoušíme více různých činností. Naučíme se spolu komunikovat, budeme hrát hry, luštit kvízy, piknikovat a povídat si. Zkusíme si také uvařit a upéct něco dobrého, koukneme na film, něco vyrobíme, ...
143 HISTORICKÝ KROUŽEK DORIS 15:30 17:00 Vila Doris Sál 8 15 26.9.2023 6.6.2024 Kristina Lipenská 1350 Přihlásit
Kroužek pro všechny zvídavé děti, které chtějí vědět víc o dobách minulých. Hravou formou se naučíme, jak historik pracuje, nahlédneme pod pokličku jeho „řemesla“. Budeme si povídat, dívat se na obrázky, řešit kvízy a podnikat vycházky za památkami Šumperka a okolí. Navštívíme také zajímavé výstavy. Děti porozumí erbům, mincím a atributům. V neposlední řadě na všechny čeká přátelská atmosféra a noví kamarádi.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
104 PEČENÍ S NEL 1 14:00 16:00 Vila Doris Příroda - Kuchyňka 8 16 20.9.2023 5.6.2024 Nela Foberová 2800 Přihlásit
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, ... Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
105 PEČENÍ S NEL 2 16:15 18:15 Vila Doris Příroda - Kuchyňka 8 18 20.9.2023 5.6.2024 Nela Foberová 2800 Přihlásit
Kroužek pro děti, které chtějí trávit čas s vařečkou v ruce. Společně si osvojíme základní cukrářské postupy a upečeme řadu výtečných dezertů - muffiny, koláče, donuty, sušenky, dorty, ... Také budeme experimentovat s netradičními surovinami a vytvoříme si vlastní kuchařku.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
36 MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 16:00 17:30 Komín Monte klub 10 14 21.9.2023 6.6.2024 Ivana Žůrková 1200 Přihlásit
Kroužek pro děti, které se chtějí procvičit v základech první pomoci. Budeme si povídat o lidském těle, maskovat nejrůznější zranění (odřeniny, popáleniny, krvácení, zlomeniny) a učit se, jak situaci zvládnout a zranění ošetřit. Navštívíme složky IZS a SZŠ v Šumperku.
102 VOLNOČAS 15:15 17:15 Obecní úřad Vernířovice Spol. místnost OUV 8 12 21.9.2023 6.6.2024 Kateřina Řezáčová 1000 Přihlásit
Kroužek pro všechny zvídavé děti z Vernířovic. V průběhu roku poznáme a probádáme okolní přírodu, zahrajeme si venkovní a deskové hry, něco dobrého si upečeme a vlastnoručně si vyrobíme zajímavé předměty. Kroužek bude probíhat jednou za 2 týdny.
 
Pátek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
117 DRAČÍ DOUPĚ 17:00 19:00 Vila Doris Sál 11 99 22.9.2023 7.6.2024 Vladislav Heger 1300
(2600)
Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Dračí doupě patří mezi klasické papírové (nepočítačové) hry na hrdiny.
 
Montessori centrum
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
32 MONTESSORI KLUB BERTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 19.9.2023 4.6.2024 Eva Pšenčíková 1800 Přihlásit
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
37 MONTESSORI KLUB FILÍPEK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 20.9.2023 5.6.2024 Ivana Žůrková 1700 Přihlásit
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
41 KUTÍLEK 16:15 17:15 Vila Doris Hobby ateliér 4 7 20.9.2023 5.6.2024 Ivana Žůrková 1800 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Kroužek pro rodiče, případně prarodiče s dětmi, kde mohou děti získat první zkušenosti v práci se dřevem. Budeme měřit, řezat, smirkovat, zatloukat, ale i lepit a malovat na dřevo. Podpoříme rozvoj zručnosti i kreativitu dětí. Odměnou nám bude společně strávený čas i pěkné výrobky.
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
38 MONTESSORI KLUB OTÍK 09:30 11:30 Komín Monte klub 2 4 21.9.2023 6.6.2024 Ivana Žůrková 1700 Přihlásit
Kroužek pro děti a rodiče, který podporuje rozvoj dítěte v daném vývojovém období. Děti si přivykají na dětský kolektiv a zároveň se zde rozvíjí i vzájemná spolupráce mezi rodičem a dítětem. Budeme společně tvořit, cvičit, zpívat, tancovat a také pracovat s Montessori pomůckami. Setkávání jsou vedena v připraveném prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Nutná přítomnost rodiče.
43 TVOŘÍLEK 15:30 17:00 Komín Artedílna 8 12 21.9.2023 6.6.2024 Eva Pšenčíková 1850 Přihlásit
Tvořílek je hra, prožitek, poznávání a tvorba. Každý malý výtvarník dostane možnost vyjádřit svoji osobnost během tvoření. Děti se seznámí nejen s výtvarnými technikami (práce s barvou, kresba, modelování, …) ale také s historií a uměním celého světa pomocí příběhů. Každému z nich udělá radost nejen hotový výrobek, ale i samotný proces tvoření.
 
Jazykové
 
Úterý Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
119 FUN-WITH-ENGLISH JUNIOR 17:30 18:30 Vila Doris Sál 11 13 19.9.2023 14.5.2024 Jana Tacticos 4250 Přihlásit
Výuka AJ se skládá z procvičování konverzačních témat, poslechu a porozumění textu a různých témat za pomocí didaktických materiálů. V tomto kurzu si děti osvojí také čtení a překlad jednoduchých textů. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metody výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení a zábavně. Dejte dětem dárek, který je na celý život!
 
Středa Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
120 FUN-WITH-ENGLISH MIDDLE PLUS 17:00 18:00 Vila Doris Sál 9 11 20.9.2023 15.5.2024 Jana Tacticos 4250 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení a zábavně. Dejte dětem dárek, který je na celý život!
152 FUN-WITH-ENGLISH - SPEAKERS 2 18:00 19:00 Vila Doris Sál 13 15 20.9.2023 15.5.2024 Jana Tacticos 5900 Naplněno
Přihlásit jako náhradník
Zábavné konverzační hodiny v malé skupině, kde má každý možnost bez ostychu mluvit. Rozšiřivání slovní zásoby a chápání anglické gramatiky Chceš se rozmluvit? S angličtinou se neztratíš!
 
Čtvrtek Čas Budova Místnost Věk Zahájení Zakončení Vedoucí Cena Přihlásit
89 3 P!? – PREZENTACE – POUTAVĚ, PŘESVĚDČIVĚ! 15:30 17:00 Komín I-Téčko 14 18 21.9.2023 6.6.2024 Petra Müllerová 900 Přihlásit
Připravit příjemnou a působivou prezentaci zvládne skoro každý! Odprezentovat ji poutavě a přesvědčivě…, to už se podaří málokomu. Chceš být jeden z mála? Nevaž se, odvaž a přihlas se do kurzu plného rétorických fíglů, které si prakticky procvičíš v mnoha mluvních cvičeních! Pravidelná docházka Ti umožní raketový start v řečnickém umění z nuly na sto za jeden rok! A to se vyplatí! Schůzky probíhají jednou za dva týdny.
90 (NEJEN) PŘIJÍMAČKY Z ČEŠTINY S LEHKOSTÍ 17:15 19:15 Komín I-Téčko 13 16 21.9.2023 6.6.2024 Petra Müllerová 900 Přihlásit
Obavy z přijímacích zkoušek? Nic neobvyklého! Ovšem taky nic nepřekonatelného. Po dobré přípravě! A tu vám nabízíme... Nakoukneme pod pokličku (především) didaktických testů ve skupině stejných nadšenců = lovců úspěchu u přijímaček! Probereme záludnosti češtiny a posvítíme si i na její "obyčejnou" krásu. Skladba, porozumění textu, pravopis, význam slov a další výzvy se i přes případné počáteční nesympatie časem stanou našimi sympaťáky. Schůzky probíhají jednou za dva týdny.
121 FUN-WITH-ENGLISH MIDDLE 17:00 18:00 Vila Doris Sál 6 8 21.9.2023 23.5.2024 Jana Tacticos 4250 Přihlásit
Kurz je vhodný pro děti 1. a 2. třídy začínající s programem Genki English. Výuka AJ se skládá z motivující zábavné konverzace za pomocí her a softwaru GENKI ENGLISH. Zkušená lektorka Jana Tacticos využívá metodu výuky škol ve Velké Británii. Učit se dá i bez učení a zábavně. Dejte dětem dárek, který je na celý život!
153 FUN-WITH-ENGLISH - SPEAKERS 1 18:00 19:00 Vila Doris Sál 11 13 21.9.2023 23.5.2024 Jana Tacticos 5000 Přihlásit
Zábavné konverzační hodiny v malé skupině, kde má každý možnost bez ostychu mluvit. Rozšiřivání slovní zásoby a chápání anglické gramatiky Chceš se rozmluvit? S angličtinou se neztratíš!