Výtvarné centrum

Kontakty

Magdalena Gieslová - pedagog volného času / mobil: 725 796 710 / email: gieslova@doris.cz
Hana Janů - pedagog volného času / mobil: 725 003 982 / email: janu@doris.cz
Bc. Romana Večeřová, - - pedagog volného času / tel: - / mobil: 725 486 227 / email: vecerova@doris.cz

Informace o oddělení

 

Naše výtvarné centrum nabízí tvůrčí prostor pro děti i dospělé, materiální i technické zázemí pro tvořivé dílny, zájmové kroužky, výukové programy a kurzy. Kreativní činnost probíhá především na "Komíně", ul. Komenského 9 v Šumperku, kde me k dispozici vybavené ateliéry

 

Výtvarné centrum
Artedílna – keramický ateliér, moderně, technicky, bezpečnostně vybavený ateliér pro tvořivou
činnost zejména keramickou hlínou. Součástí jsou dvě sušárny a místnost pro dvě vypalovací
Výtvarný ateliér - prostor vybaven pro tvořivé výtvarné aktivity, především kresbu,
malbu,tisky, ale i práci s papírem, batikování a jiné výtvarné techniky.
Řemeslná dílna – vybavený prostor pro tradiční i netradiční řemeslné techniky, práci se sklem,
textilem, drátem apod.
Tančírna - prostory určené k tanečním a podobným pohybovým aktivitám, artefiletickým
programům apod.
Součástí výtvarného centra je i vybavený výtvarný a keramický ateliér U radnice.


ARTEDÍLNA Komín– vybavený keramický ateliér, kde probíhá tvořivá činnost  zejména s keramickou  hlínou. Součástí jsou                                          hrnčířské kruhy,sušárny a  vypalovací pece.
ATELIÉR Komín - prostor vybaven pro tvořivé výtvarné aktivity, především kresbu, malbu,tisky, ale i práci s papírem,                                              batikování a jiné výtvarné techniky.

TANČÍRNA Komín - prostory určené k tanečním a podobným pohybovým aktivitám, ale také zde probíhají artefiletické a                                             arteterapeutické programy

KNIHOVNA Komín - ateliér zejména pro menší skupiny, vybavený pro grafické techniky a výtvarnou tvorbu.

 

 

 

 

 


 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

kreativních výukových programů pro školy:

 

VÝTVARNÁ DÍLNA  "na míru" - výtvarné tvoření, téma a zpracování lze po předchozí konzultaci přizpůsobit vašim požadavkům

Cena: 35,- Kć

 

Více informací a objednávky: Romana Večeřová - tel. 725 486 227

 

 

 

KERAMICKÁ DÍLNA  "na míru" - tvoření z keramické hlíny, téma a zpracování lze po předchozí konzultaci přizpůsobit vašim požadavkům. Cena zahrnuje výpal.

Cena: 40,-  Kć

 

Více informací a objednávky: Hana Janů - tel. 725 003 982

 

 

 

 

KERAMIKA PO TMĚ - formou hry a spolupráce si můžete sami vyzkoušet jaké to je tvořit se zrakovým handicapem, používat jiné smysly, které nevidomému člověku nahrazují zrak. Cena zahrnuje výpal.

Cena: 45,-  Kć

 

Více informací a objednávky: Zuzana Vavrušová - tel. 731 610 039

 

 

 

KERAMIKA A SKLO - tvoření z keramické hlíny s využitím skleněné drti. Cena zahrnuje výpal.

Cena: 45,-  Kć

 

Více informací a objednávky: Hana Janů - tel. 725 003 982

Zuzana Vavrušová - tel. 731 610 039