Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Informace o oddělení

Činnosti DVPP


  • Zajišťování seminářů a kurzů pro pedagogické pracovníky v rámci jejich dalšího vzdělávání, především v rámci akreditací MŠMT ČR, č. j. MSMT 2073/2013-201-131 a č. j. MSMT 20337/2013-1-584.


  • Organizování a pořádání okresních (Šumpersko) a vybraných krajských kol předmětových soutěží vyhlašovaných
MŠMT ČR.


  • Vedení metodických kabinetů v okrese Šumperk.

  • Vydávání měsíčníku ZPRAVODAJ.

Lady Plus Club - (náhled) Lady Plus Club - (náhled) Lady Plus Club - (náhled) Lady Plus Club - (náhled)