Šumperský dětský sbor

Kontakty

Miroslava Kouřilová - / mobil: 607 047 740 / email: kourilova@doris.cz
PhDr. Alena Hudosová - / email: hudosova@doris.cz
Mgr. Vít Sochora - / email: sochora@doris.cz
Jana Ristovská - pedagog volného času
Mgr. Petr Vočka - pedagog volného času
Helena Stojaníková - vedoucí ŠDS Motýli / tel: 583 217 132 / mobil: 731 610 035 / email: motyli@spk.cz

Informace o oddělení

Motýli Šumperk - dětský pěvecký sbor

byl založen na podzim roku 1962 učitelem hudební školy v Šumperku Aloisem Motýlem. Nevelký začínající sbor si v krátké době našel své místo mezi významnými pěveckými tělesy své země a v průběhu více než padesáti let činnosti se rozvinul do podoby sborové školy s dvěma stovkami zpěváků. Přestože působí mimo velká kulturní centra, je již dlouho známým a vyhledávaným tělesem doma i v zahraničí a jeho historie obsahuje řadu pozoruhodných momentů.

 

V řadách sboru v průběhu let stanuly více než dva tisíce zpěváků, s nimiž procestoval většinu evropských zemí. Nechyběla spolupráce s rozhlasem i televizí, stejně jako vydávání zvukových nosičů. Pozvání ke společnému účinkování přijala plejáda významných osobností profesionální hudební scény. Těleso působí jako regionální metodické centrum a v rámci této činnosti každoročně pořádá festival Zlatá lyra věnovaný dětským pěveckým sborům Šumperka i jeho okolí. Koncertní sbor Motýli Šumperk je pak pravidelným úspěšným účastníkem významných domácích i zahraničních festivalů a soutěží (Praha, Bratislava, Celje, Halle, Neerpelt, Nantes, Montreux, Llangollen, Tolosa). Spolupracuje s mnoha dětským sbory, které s potěšením přijímá v Šumperku a navštěvuje v místech jejich působení. Sbor je součástí Střediska volného času Doris Šumperk.

 

V současnosti sbor vede Helena Stojaníková spolu se synem zakladatele Tomášem Motýlem. Již více než padesát let je vedle zpívání rovnocenným způsobem kladen důraz na vlídné prostředí sboru a vztahy mezi dětmi i dospělými. Soudržnost, pevná přátelství i společný cíl sborových dětí se stále více projevují na způsobu jejich pěveckého projevu. Podmanivá atmosféra vystoupení a koncertů dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk o tom srozumitelně vypovídá.

 

Další informace na www.motyli-sumperk.cz

 

sbor 1Vedení sboruzkušebna