Středisko ekologické výchovy

Kontakty

Mgr. Luděk Žákovský - pedagog volného času / mobil: 702 052 906 / email: zakovsky@doris.cz
Ing. Irena Slavíková - pedagog volného času / mobil: 725 005 783 / email: slavikova@doris.cz

Informace o oddělení

Naše myšlenka:

Posílení environmentálního smýšlení a výchova k udržitelnému rozvoji a to hlavně

u dětí školního a předškolního věku.

skritek a zizala

Poslání a snahy:

Středisko ekologické výchovy při SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk se zabývá environmentální výchovou v Olomouckém kraji (hlavně pak na Šumpersku). Své aktivity zaměřuje zejména na ekologické výukové programy, environmentální akce pro školní kolektivy i pro veřejnost. Z oblíbených a úspěšných akcí to je zejména Den Země, Den vody, Medový den a jiné.

Produkty:

Různé ekologické materiály pro použití ve výuce, například metodické listy Jak to chodí ve včelíně, Co se děje v trávě a nebo třeba terénní určovací pomůcka Klíče od přírody.

 

Nabídka výukových pomůcek - ceník

 

 

Nabídka výukových programů:


Informace pro pedagogy:

  • Závazné přihlášky a další informace osobně nebo telefonicky na čísle 583 214 213.
  • Začátky programu lze upřesnit při objednávání.
  • Programy probíhají ve Vile, 17. listopadu 2 – děti mají mít přezůvky.
  • Termíny si můžete připomenout v měsíčníku Zpravodaj.
  • Za kázeň a bezpečnost žáků odpovídá pedagogický doprovod.

 

Vybrané programy podporují Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a Lesy ČR, s.p.

 

Na setkání se těší kolektiv pracovníků Střediska ekologické výchovy Soňa, Jirka, Adam a Honza.

 

 

Najdete nás také na www.facebook.com/sevdorissumperk