Archív proběhlých akcí a událostí

2024

2024-04-05      PLSTĚNÍ z ovčí vlny - technika vhodná i pro malé děti

2023

2023-12-08      Seminář cvičení s kettlebelly pro začátečníky

2022

2022-05-18      Seminář Dětská jóga v systému předškolního, školního a mimoškolního vzdělávání

2021

2020

2020-10-22      Setkání ředitelů neúplných škol

2019

2019-09-24      Kabinet cizích jazyků
2019-09-19      Kabinet českého jazyka, dějepisu a estetické výchovy
2019-09-18      Kabinet pracovníků ŠD a ŠK
2019-09-11      Aktiv učitelů TV základních škol
2019-08-29      Kabinet asistentů pedagogů

2018

2018-11-26      Kurz pro výuku geometrie ve 3. - 5. třídě
2018-11-23      Výchovně vzdělávací workshop
2018-11-12      Kurz pro výuku geometrie ve 3. - 5. třídě
2018-11-02      Seminář - veselé počítání s hudbou a pohybem
2018-10-31      Seminář pedagogických pracovníků ŠD a ŠK
2018-10-16      Kabinet dopravní výchovy
2018-10-11      Kabinet 1. stupně
2018-10-09      Kabinet předškolní výchovy
2018-10-04      Anglický jazyk - kurz pro středně pokročilé
2018-10-02      Kabinet přírodopisu a zeměpisu
2018-09-27      Kabinet matematiky, fyziky, chemie a informačních technologií
2018-09-26      Anglický jazyk - kurz pro středně pokročilé
2018-09-25      Kabinet cizích jazyků
2018-09-20      Kabinet českého jazyka, dějepisu a estetické výchovy
2018-09-18      Kabinet pracovníků ŠD a ŠK
2018-05-28      Seminář - Činnostní učení k matematické gramotnosti
2018-05-15      Vzdělávací kurz pro výuku matematiky v 6. ročníku
2018-05-14      Seminář - Činnostní učení k matematické gramotnosti
2018-04-30      Seminář - Činnostní učení k matematické gramotnosti
2018-04-16      Seminář - Činnostní učení k matematické gramotnosti
2018-04-04      HUDEBNÍ SEMINÁŘ - VÍTÁNÍ JARA

2017

2017-11-01      Setkání vychovatelů ŠD a ŠK
2017-10-24      Kabinet dopravní výchovy
2017-10-19      Kabinet pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2017-10-18      Kabinet zeměpisu a přírodopisu
2017-10-12      Kabinet předškolní výchovy
2017-10-11      Kabinet matematiky, fyziky, chemie a IT
2017-10-06      Seminář - Hudební dary podzimu - Čertovské dovádění
2017-10-05      Anglický jazyk - mírně pokročilí
2017-10-05      Anglický jazyk - mírně pokročilí
2017-10-05      Kabinet českého jazyka, dějepisu a estetické výchovy
2017-10-04      Kabinet 1. stupně
2017-09-27      Anglický jazyk - mírně pokročilí
2017-09-27      Kabinet cizích jazyků
2017-09-25      Angličtina pro pokročilé
2017-09-18      Seminář - Činnostní učení k matematické gramotnosti
2017-09-12      Kabinet ŠD a ŠK
2017-04-19      Středoškolská odborná činnost
2017-03-20      Kabinet Dopravní výchovy
2017-03-15      Seminář pro učitele angličtiny ZŠ
2017-02-24      Hudební dílna
2017-01-11      Kabinet garantů soutěží

2016

2016-11-18      Lidské tělo v pohybu s hudbou - rytmy zimy
2016-10-24      Setkání vychovatelek ŠD a ŠK
2016-10-20      Kabinet: Klub ŠD a Šk
2016-10-17      Kabinet dopravní výchovy
2016-10-14      GEOVÍKEND
2016-10-13      Kabinet zeměpisu a přírodopisu
2016-10-13      ANGLICKÝ JAZYK - KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
2016-10-11      Anglický jazyk - kurz pro mírně pokročilé
2016-10-06      Kabinet pro vzdělávíní dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2016-10-05      Kabinet matematiky, fyziky, chemie a IT
2016-10-03      Kabinet českého jazyka, dějepisu a estetické výchovy
2016-09-21      Anglický jazyk - kurz pro středně pokročilé
2016-09-12      Anglický jazyk - kurz pro pokročilé
2016-05-30      AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA VE ŠKOLSTVÍ
2016-03-21      TÓNY JARA
2016-03-21      POJĎME VEN, AŤ SI TO TAM UŽIJEM

2015

2015-10-27      ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ - VÁNOČNÍ HUDEBNÍ NADÍLKA
2015-10-15      Kabinet DOPRAVNÍ VÝCHOVY
2015-10-14      Kabinet ZEMĚPISU A PŘÍRODOPISU
2015-10-08      Kabinet PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
2015-10-08      Školní družina a klub v roce 2015-16, aneb vychovatelky sobě
2015-10-07      Kabinet MATEMATIKY, FYZIKY, CHEMIE A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
2015-10-01      Kabinet JAZYKA ČESKÉHO, DĚJEPISU A ESTETICKÉ VÝCHOVY
2015-10-01      KABINET JAZYKA ČESKÉHO, DĚJEPISU A ESTETICKÉ VÝCHOVY
2015-09-30      Kabinet předškolní výchovy
2015-09-30      KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - KAJ II.
2015-09-30      KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - KAJ III.
2015-09-29      KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - KAJ V.
2015-09-24      KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - KAJ IV.
2015-09-24      Kabinet I. stupně základních škol
2015-09-23      Kabinet CIZÍCH JAZYKŮ
2015-09-21      KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - KAJ I.
2015-09-21      KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - KAJ VI.
2015-09-17      DEN POLICISTOU
2015-09-16      Kabinet ŠD a ŠK
2015-09-09      AKTIV učitelů Tv
2015-09-01      Veletrh ekologické výchovy
2015-06-02      KABINET DOPRAVNÍ VÝCHOVY
2015-06-02      PROJECT ONLINE PRACTICE
2015-05-25      SEMINÁŘ „PARAGRAFY VE ŠKOLE – ŠKOLA V PARAGRAFECH“
2015-05-23      Zlatá srnčí trofej
2015-05-19      OZBROJENÝ ÚTOČNÍK VE ŠKOLE
2015-05-13      SEMINÁŘ s Národní protidrogovou centrálou
2015-05-06      Kabinet předškolního vzdělávání
2015-04-29      Setkání ředitelů a ředitelek neúplných škol
2015-04-16      Seminář "MATERIÁL A FANTAZIE - Jaro"
2015-04-14      POZNÁVÁME SVĚT
2015-04-14      POČÍTAČOVÝ KURZ – začátečníci
2015-03-31      CESTY MINULOSTI – Ve stopách Římanů
2015-03-20      VÍKEND PRO VYCHOVATELKY ŠD a ŠK
2015-03-20      Na kole do školy - BEZPEČNĚ 2015
2015-01-13      Studium PEDAGOGIKY volného času pro pracovníky vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost

2014

2014-12-11      Kabinet garantů soutěží
2014-11-19      Mikuláš pro vychovatelky
2014-11-19      Kabinet dopravní výchovy
2014-11-12      Kabinet M, F, Ch a ITC
2014-11-11      Kabinet předškolního vzdělávání
2014-10-31      Kabinet matematiky, fyziky, informatiky a chemie
2014-09-10      Kabinet TV
2014-06-04      Seminář Slovní hodnocení ve výchovně vzdělávacím procesu
2014-05-19      Přednáška "Láska ano, děti ještě ne"
2014-05-19      Přednáška "Rady začínajícím milencům"
2014-04-15      Dopravní výchova – seminář „JAK S DĚTMI NA POZEMNÍ KOMUNIKACI“
2014-03-26      Setkání ředitelů neúplných škol - ZŠ a MŠ Lesnice
2014-03-14      Seminář „Cesty hudby - jaro“
2014-03-13      Ve školní družině a školním klubu zajímavěji a jinak
2014-02-27      VAŘENÍ S PRO-BIO
2014-01-15      Klub ŠD a ŠK
2014-01-14      DVPP - Čtenářská gramotnost - I. st. ZŠ - 1. část

2013

2013-12-11      DVPP - Kabinet garantů soutěží
2013-12-04      DVPP - Kabinet dopravní výchovy
2013-11-28      DVPP - Kabinet dějepisu a občanské výchovy
2013-11-27      DVPP - Kabinet jazyka českého a estetické výchovy
2013-11-20      Kabinet předškolního vzdělávání
2013-10-23      Nový OBČANSKÝ ZÁKONÍK pro nestátní neziskové organizace
2013-10-22      Společnou prevencí proti drogám

0

0000-00-00      SOUTĚŽ ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ