Kontakty na zaměstnance SVČ Doris Šumperk

Vedení SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
Vila Doris, 17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
Petra Müllerová - ředitelka / tel: 583 214 212 / mobil: 602 766 411 / email: mullerova@doris.cz
Honza Valchař - (1) zástupce ředitelky / tel: 583 214 213 / mobil: 731 186 056 / email: valchar@doris.cz
Mgr. Martin Kuchtík - 2. zástupce ředitelky pro PR, vedoucí SEV Švagrov / mobil: 725 072 335 / email: kuchtik@doris.cz

Vedoucí pracovníci
,
Helena Stojaníková - vedoucí ŠDS Motýli / tel: 583 217 132 / mobil: 731 610 035 / email: motyli@spk.cz

Ekonomičtí pracovníci
Vila Doris, 17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
Jana Směšná - správce rozpočtu / mobil: 702 035 125 / email: smesna@doris.cz
Irena Hejtmánková - účetní / tel: 583 214 214 / mobil: 725 460 043 / email: hejtmankova@doris.cz
Ing. Tereza Šulcová - asistentka / mobil: 601 358 174 / email: sulcova.tereza@doris.cz

Středisko ekologické výchovy Doris
Vila Doris, 17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
Ing. Irena Slavíková - pedagog volného času / mobil: 725 005 783 / email: slavikova@doris.cz
Mgr. Luděk Žákovský - pedagog volného času / mobil: 702 052 906 / email: zakovsky@doris.cz
Jan Valchař - pedagog volného času / grafik / zástupce ředitelky / tel: 583 214 213 / mobil: 731 186 056 / email: valchar@doris.cz

Podatelna
Vila Doris, 17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
Ing. Tereza Šulcová - podatelna / mobil: 601 358 174 / email: podatelna@doris.cz

Recepce - Komín
Komín, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Pracovník recepce - recepce / tel: 583 283 481 / mobil: 733 128 830 / email: recepce.komin@doris.cz
Renata Šulcová - úklid ,recepce / tel: 583 283 481 / mobil: 725 062 235 / email: sulcova@doris.cz

Mateřské centrum Komínkov
Komín, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Bc. Eva Pšenčíková - pedagog volného času / tel: 731186053 / mobil: 731 186 053 / email: psencikova@doris.cz
Marcela Mrázková, Dis. - pedagog volného času / mobil: 776655867 / email: mrazkova@doris.cz
Mgr. Ivana Žůrková - pedagog volného času / mobil: 725 012 639 / email: zurkova@doris.cz

Výtvarné centrum
Komín, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Bc. Romana Večeřová, - - pedagog volného času / tel: - / mobil: 725 486 227 / email: vecerova@doris.cz
Hana Janů - pedagog volného času / mobil: 725 003 982 / email: janu@doris.cz
Magdalena Gieslová - pedagog volného času / mobil: 725 796 710 / email: gieslova@doris.cz

Švagrov - Pobytové středisko ekologické výchovy
Švagrov, Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny
Mgr. Martin Kuchtík - 2. zástupce ředitelky pro PR, vedoucí SEV Švagrov / mobil: 725 072 335 / email: kuchtik@doris.cz
Bc. Kateřina Řezáčová - pedagog volného času / mobil: 725 908 417 / email: rezacova@doris.cz
Krištof Řezáč, Dis. - pedagog volného času / mobil: 725 082 503 / email: rezac@doris.cz
Petra Benešová - pedagog volného času / mobil: 725 083 206 / email: benesova@doris.cz
Zdeněk Štěpánek - správce budovy - Švagrov / mobil: 725 049 124 / email: stepanek@doris.cz
Alena Štěpánková - hlavní kuchařka / mobil: 725 054 911 / email: stepankova@doris.cz
Dagmar Laštuvičková - kuchařka / email: lastuvickova@doris.cz
Jiřina Peňasová - pokojská - uklizečka / email: penasova@doris.cz

Sportovní centrum
Komín, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Bc. Veronika Šubrtová - pedagog volného času / mobil: 731 186 059 / email: subrtova@doris.cz
Soňa Vávrová, DiS. - pedagog volného času / tel: 583 214 213 / mobil: 725 465 419 / email: vavrova@doris.cz

Motýli - šumperský dětský sbor
Komín, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Helena Stojaníková - vedoucí ŠDS Motýli / tel: 583 217 132 / mobil: 731 610 035 / email: motyli@spk.cz
Miroslava Kouřilová - / mobil: 607 047 740 / email: kourilova@doris.cz

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Komín, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Ing. Dana Vláčelová - pedagog volného času / mobil: 725 005 784 / email: vlacelova@doris.cz

Taneční centrum
Komín, Komenského 810/9, 787 01 Šumperk
Ing. Zdeňka Brandejská - pedagog volného času / mobil: 725 071 558 / email: brandejska@doris.cz
Mgr. Anna Muratidisová - pedagog volného času / mobil: 702 056 057 / email: muratidisova@doris.cz
Bc. Petra Urbánková - pedagog volného času / mobil: +420602231934 / email: urbankova@doris.cz

Propagace a vizuální identita SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
Vila Doris, 17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
Jan Valchař - pedagog volného času / grafik / zástupce ředitelky / tel: 583 214 213 / mobil: 731 186 056 / email: valchar@doris.cz

Techničtí pracovníci
,
Miroslav Daněk, Dis. - Správce informačních technologií / mobil: +420 731 610 031 / email: danek@doris.cz
Jan Směšný - Správce budov / mobil: 601 565 333 / email: smesny@doris.cz
Marek Nevrkla - správce budovy Komín / mobil: 731 610 038 / email: nevrkla@doris.cz
Marcela Příhodová - správce budovy - Vila Doris / tel: 583 214 215 / mobil: 731 610 033 / email: prihodova@doris.cz
Zdeněk Štěpánek - správce budovy - Švagrov / mobil: 725 049 124 / email: stepanek@doris.cz
Renata Šulcová - úklid ,recepce / tel: 583 283 481 / mobil: 725 062 235 / email: sulcova@doris.cz
Zita Hrušková - recepce / úklid / tel: 583 283 481 / email: hruskova@doris.cz
Ing. Tereza Šulcová - asistentka / mobil: 601 358 174 / email: sulcova.tereza@doris.cz
Helena Valentová - uklízečka, recepční / mobil: 733 141 952 / email: valentova@doris.cz
Alena Štěpánková - hlavní kuchařka / mobil: 725 054 911 / email: stepankova@doris.cz
Dagmar Laštuvičková - kuchařka / email: lastuvickova@doris.cz
Jiřina Peňasová - pokojská - uklizečka / email: penasova@doris.cz

Ítéčko
Vila Doris, 17. listopadu 691/2, 787 01 Šumperk
Miroslav Daněk, Dis. - Správce informačních technologií / mobil: +420 731 610 031 / email: danek@doris.cz

Cyklus akcí Via Lucis
,
Petr Konupčík - organizátor akce Via Lucis / mobil: 731 610 037 / email: konupcik@doris.cz