Dnes je pátek 24.11.2017 a svátek má Emílie

Pokyny pro přihlašování na tábory

v nabídce vyhledejte příslušný tábor

I. přes internet

Vepsané údaje se automaticky objeví na přihlášce a v naší táborové databázi, tím máte místo na táboře rezervované, počítač vám automaticky přidělil variabilní symbol, který se pro vaši přihlášku už nemění

 

Na Komíně si můžete vyzvednout nebo telefonicky požádat o žádost o příspěvek na tábor od Vašeho zaměstnavatele. Na žádosti musí být razítko zřizovatele táboru, proto si ji z našich stránek nemůžete stáhnout.

 

II. osobně

Na recepci Komína můžete požádat o žádost o příspěvek na tábor od Vašeho zaměstnavatele.

 

III. telefonicky

 

Můžete požádat o žádost o příspěvek na tábor od Vašeho zaměstnavatele. Přihlášku si můžete vyzvednout osobně nebo vám ji pošleme poštou.

 

 

Díl C - potvrzení od lékaře - stažení

 

 

 

Platbu je možno provést:
a) bezhotovostním převodem na číslo účtu SVČ Doris č. 1252808/0300 ČSOB Šumperk VS: 1518009 (upřednostňujeme)
b) Fakturou - je nutná písemná nebo emailová (faktury@doris.cz ) objednávka organizace, která bude částku platit.
c)

v hotovosti: budova Komenského 9 a budova 17. listopadu 2¨

 


Pokud je tábor odhlášen na základě písemného nebo osobního sdělení, platí následující pravidla:
do 3 dnů před zahájením tábora - SVČ nevrací žádnou částku.
Pouze omluvená nemoc lékařem - vrací se částka za stravu a ubytování po vyúčtování tábora.
od 4 dnů do 14 dnů před zahájením tábora - vrací se 25 % ceny po vyúčtování tábora
od 14 dnů do 1 měsíce před zahájením tábora - vrací se 50 % ceny po vyúčtování tábora
Ukončí-li dítě z jakýchkoliv důvodů tábor předčasně, nevrací se žádná finanční částka.
Výjimku tvoří nemoc dítěte, kdy se vrací alikvotní částka po vyúčtování tábora.